שאל את הרב
print
אא
שאלתי רב אשכנזי מדוע נשותיהם מכסות שערן בפאה ולא במטפחת. זה מה שענה לי. א. הרבנים הספרדים מכירים את צאן מרעיתם ומן הסתם יודעים איזו גדר טובה להם. ובכלל, לא בטוח שהמטפחת מועילה יותר כי: ב. מי שנועץ עיניו בנשים, לא בשער ולא בפאה הוא מביט, ומטפחת לא תעצור אותו. ג. מי שאינו מביט בנשים, מה אכפת לו מה יש להן על ראשן? ד. הנשים הצנועות שמכסות שערן בפאה מהודרת עושות זאת כדי להראות חשובות ונכבדות בעיני חברותיהן, ועושות זאת גם כשהן הולכות לאירועים של נשים בלבד. ה. לפאה יש מעלה גדולה על פני מטפחת. המציאות היא שמי שלובשת פאה, כל שערה מכוסה. אין מציץ משערה כלום לחוץ. ואפילו אם מציץ קצת, אין מבחינים בו על רקע הפאה. לעומת זאת, רוב הנשים שמכסות ראשן במטפחת, קצת משערן כמעט תמיד מציץ לחוץ והוא בולט מאד על רקע המטפחת. מכאן אנו למדים שאין במטפחת יתרון על הפאה, ואילו לפאה יש יתרון על המטפחת. כיצד אשיב לדבריו?

הרב אדיר כהן

אף שכמדומה ואין צורך להשיב על טענות כאלה שאין בהן ממש. מכל מקום כיון שכבר הגיעו לידי אשיב בקצרה. מה שטען בתחילה שמי שנועץ עיניו בנשים, לא בפאה הוא מביט, מלבד דטענת שקר היא (והראיה שגם גויות בחוצות פאריז שמות פאה למשוך עיני כל אליהם), עוד בה, שאין מובנה כלל טענתו, וכי לא מוטל על האשה להתנהג בצניעות?! למה לנו להצריך לנשים גרבים וחצאיות ארוכות ורחבות, הלא מי שמביט בהם בלאו הכי יביט ביותר מזה, ומי שלא מביט בנשים מה איכפת לו בלבושיהן?! האם לא על זה נאמר יען כי גבהו בנות ציון וגו' הלוך וטפוף (הכוונה לפאה נכרית, כמבואר בתרגום יונתן בן עוזיאל וברש"י שם). ואמרו בגמרא (שבת דף ס"ב ע"ב) שהכניסו בבחורי ישראל יצר הרע כארס?! ועל כרחך שכל תוספת יופי וגירוי יכול לגרות את האנשים העוברים לידה, ולא תמיד קל לשמור על העיניים. וזאת מלבד מה שרוב הפוסקים סוברים שאין זה נחשב לכיסוי ראש מעיקר ההלכה (עיין בשו"ת יביע אומר ח"ה חלק אה"ע סימן ה' באורך). ומה שטען שעושות זאת להיות חשובות בעיני חברותיהן, לא אבין טענה זו, וכי בשביל שיכבדו אותן יותר (כביכול) מותר להן לחלל את קדושתן ולעבור על דת יהודית?! פליאה נשגבה ממני. ומה שסיים שע"י הפאה מתכסה כל השערות, מלבד שלא תמיד זה נכון כמו ששמעתי, וגם בפאה יש שמתגלה, וגם בכיסוי ראש יש שמצליחים לכסות כל השערות, עוד בה, שלא מובן איך בשביל לעשות "חומרא" מפסידים את העיקר, הרי קודם כל יש לכסות את הראש כהלכה, ורק אחר כך לחפש פתרון לחומרות (ובפרט שיש פוסקים שמפרשים דברי הזוה"ק דקאי על שער שדרכה לכסותו, עיין בשו"ת תפלה למשה חלק ה' סימן נ'). ואם כל כך היה איכפת לאשה זו מהשערות היוצאות, היתה שמה פאה קצרה ועליה מטפחת כהלכה. וכבר נודע מה שכתבו שיש להוסיף על העיקר, ולא ח"ו לעשות חומרות על חשבון העיקר.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0