שאל את הרב
print
אא
רציתי ללמוד הלכות נדה עם הגמ' וטוב"י. ורציתי לדעת דרך קצרה וטובה להקיף את ההלכות ביסודיות, כדרך מה שעשה מוה"ר משה לוי זצ"ל וזיע"א, בהלכות שבת, שהשיב לשואל דרך ללימוד הלכות שבת. ע"ש. [ברצוני לגשת להבחן על הלכות אלו ברבנות בחודש אב הקרוב, לכן חיפשתי דרך קצרה, אבל יסודית. אבל אה"נ, אם אין הדבר אפשרי לעשות בזמן קצר, העיקר סדר הלימוד כיצד יהיה].

הרב אליהו מאדאר

סדר לימוד הלכות טהרה גמרא ופוסקים: א) סימן קפ''ג, וסימן ק''ץ, קצ''א- ובתחלה ללמוד גמרא השייכת לסימן ק''ץ מסכת נדה מדף נ''ז ע''ב עד דף ס''ג ע''א. ונכון ללמוד דף י''ד ע''א עד דף ט''ו ע''א, וטוב להתחיל מדף י''ג ע''א ולצורך טוב''י סי' קפ''ג, יש ללמוד סוגיא אחרונה דנדה (עב), וחידושי הרמב''ן (נד) , הרי''ף והר''ן בהלכות בפ''ב דשבועות הנוגעים לזה. ב) סימן קפ''ד, וכדאי לחבר לזה סי' קפ''ט- גמרא מסכת נדה דף ט''ו ע''א במשנה עד ט''ז ע''א משנה, ומסכת שבועות דף י''ז ע''ב עד דף י''ח ע''ב וגמרא יבמות דף ס''ב ע''ב. לסי' קפ''ד. ולצורך סי' קפ''ט, גמרא נדה ס''ג ע''א עד ס''ד ע''ב, ונכון ללמוד גם דף ט''ל. ג) סי' קפ''ה. גמרא כתובות דף כ''ב ע''א- ע''ב, ודף ע''ב ע''א. ד) סימן קפ''ו. גמרא נדה דף י''א ע''ב- י''ב ע''ב. ה) סימן קפ''ז. לחזור על דף י''ד עד דף ט''ו, ודף ס''ה ע''ב- ס''ו ע''א. ו) סימן קפ''ח. גמרא דף י''ט ע''א- כ''א ע''א, ומדף כ''א עד דף כ''ב ע''ב. ז) סימן קצ''ב וסימן קצ''ג גמרא דף ס''ו ע''א, ודף ס''ד ע''ב עד ס''ה סע''ב. הרי''ף והר''ן בהלכות. ח) סימן קצ''ד. גמרא דף כ''ב ע''ב והלאה. ט) סימן קצ''ה. גמרא שבת דף י''ג ע''א- ע''ב, כתובות דף ס''א ע''א. י) סימן קצ''ו. גמרא נדה דף ס''ח ע''א- ס''ט ע''ב. יא) סימן קצ''ז, קצ''ח, קצ''ט, ר' - הלכות טבילה, גמרא נדה דף ס''ו ע''ב עד דף ס''ח ע''א, ולצורך סימן קצ''ח הלכות חציצה, יש ללמוד מסכת מקוואות פ''ט. הערות: א) בגמרא נכון ללמוד כל המסכת בלימוד בקיאות. ובעיון יש ללמוד היטב גמרא פרש''י ותוס' עם חידושי מהרש''ל מהרש''א והרש''ש ובראשונים חידושי הרשב''א והר''ן ופסקי הרא''ש, וטוב לעבור ע''ד המאירי ושאר ראשונים ונכון ללמוד הרמב''ם, ואח''כ לעבור לטוב''י. ב) בפוסקים ובמפרשים על הש''ע, לצערנו אין כמעט חבורים מחכמי הספרדים, אשר תועלתם רבה לעומק העיון ודעת מרן. ולכן יש להשתדל ביתר שאת לעיין היטב. ואח''כ ללמוד המפרשים, והם: הש''ך והט''ז ופת''ש תורת השלמים, לחם ושמלה, סדרי טהרה, ש''ע הגר''ז, שמחת כהן חי' ש''ע, ולעיין בשאר כמסת הפנאי, כמו חזו''א ובתשובות האחרונים. ספר פרדס רמונים העמיק מאד בהלכות אלו, ויש לו הערות יפות, אלא שמאריך מאד וקושר נימא בנימא וקשה לעמוד ע''ד, ולכן יש לעיין בו מעט כפי ראות העין. ג) ובפוסקים האחרונים, ללמוד כל ספר טהרת הבית למרן מלכא נר''ו ע''פ סדר הש''ע, והרוצה יכול לעיין אח''כ בספה''ק אמרות טהורות. ועל הכל להשתדל מאד לעיין היטב, ולהתפלל לבורא עולם שנזכה לכוין לאמתה של תורה תמיד. אכי''ר.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0