Menu
שאל את הרב
print
אא

שאלה לענין בורר: מה הוא דבר הניטל- דבר הנשפך או דבר הנשאר בידו? בשולחן ערוך הרב (פסקי הסידור הלכתא רבתא לשבתא) כתב: "אבל מותר לנפח עליו להקריבו לדופן הכוס ואז יטהו וישפוך ממנו עד שיפול הפסולת מתוכו. שכיון שנפילת הפסולת לחוץ הוא על ידי שאוחז בידו הכוס עם המשקה שבתוכו ומטהו בידו הרי זה נקרא בורר אוכל מתוך פסולת ומותר כדי לשתות מיד." וכתבו הפוסקים דמבואר דס"ל דדבר הנשאר בידו נקרא דבר הניטל. ובס' חזו"ע (שבת ח"ד הלכות בורר עמ' רכט ד"ה גביעי) נקט כדעת השולחן ערוך הרב בענין גביעי לבן, וכתב שכן נקט בשו"ת אור לציון (ח"א סי' כז, וח"ב סי' לא אות י'). אמנם המג"א (סי' שיט ס"ק טו) וגם המ"ב (ס"ק נה) פסק שהדבר הנשפך לחוץ נקרא דבר הניטל, ובס' ילקו"י (שבת ח"ג סי' שיט הע' נו) כתב שכן היא דעת רוב הפוסקים. האיך לנהוג למעשה? [ויש הרבה נ"מ, כגון אם מותר לדחוק כף שבתוכו ירקות וגם רוטב על דופן הפנימי של הכלי כדי שישפוך הרוטב למטה וישאירו הירקות בתוך הכף.]

הרב אריאל מימון

אכן דעת רוב הפםוסקים כהמג"א ואפשר שבחזו"ע הביא דברי הש"ע הרב רק כצירוף אך נסמך בעיקר על סברתו הראשונה שם שהמים שעל הלבן לא מעורבבים בו

ומ"מ יש מחמירים למעשה כשני השיטות כי יש צדדים לכאן ולכאן ואכמ"ל וגבי לדחוק כף על דופן פנימי של הכלי אוסר במנוח"א (ח"ב פ}"ז הל"ד משום ברירה בכלי ע"ש

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew