שאל את הרב
print
אא
ע' בשומ"ג שדחה לגמרי את דברי הרב משה לוי. וכ"כ רבים, שטעמי האוסרים בטלו. והמציאות היא שיש לפחות 130 פוסקים מתירים, וכ30 מהם ספרדים. ובדעת הגרב"צ מובא ב"תפארת ציון" שניסה להסתיר דעתו אך מפורש לכל מעיין בח"א וח"ב שהתיר במפורש. וגם הרב שרגא, העיד שפאה עדיפה ממטפחת המגלה שערות (והרוב כך). וגם ישכיל עבדי, לאחר שאין מקום בארץ שלא נהגו בפאה נכרית, בוודאי שמתיר בשופי. וגם הגר"ח כסאר, ההיתר מפורש בדבריו בסימן ג' ואכמ"ל. והגר"י קאפח מובא בקובץ המשביר (תשובות כת"י שלו, עמ' מ') ובספר ברכת משה (א, מב, בהערה). והגר"ב טולדנו לא הסתייג מההיתר אלא רק ציין שזהו חידוש, וכך נוהגים כל משפחתו. ודברי הבבא חאקי הובאו בספר "סידנא בבא חאקי" (עמ' שפא). וחתני הבבא סאלי (הרב אי"ה והרב י"א) דחו מכל וכל את הסיפור שסיפר החתן האחר (הרב יהודיוף) שכביכול הבבא סאלי יצא בחריפות נגד פאה נכרית. וכתבו שלהד"ם. ומכתביהם התפרסמו מזמן. וכתב מרן הגר"ש משאש שכל אברך צריך ללמוד הסוגיה בספרי הפוסקים ולהכריע ההלכה. ו"עשה לך רב" נאמר על דין אחד (רע"ב במקום) וכן מקולי ב"ה וב"ש נאמר על מחלוקת כגון ר"ת והגאונים.

הרב יהונתן מאזוז

א. מי שיתבונן בפאות הנמכרות בימינו יראה שטעמי המתרים בטלו, כי אפילו נאמר שפאה נחשבת (כאילו ) כיסוי ראש, אבל זה כיסוי ראש פרוץ, ונשים מתאימות צבע הפאה לצבע השמלה, ומסלסלות אותה ומאריכות אותה וכו' (עיין בפירסומים בעיתונים) ומי התיר כזאת ???
ב. היתר הגר"ח כאסר מפורש בס' ג' ?!  בסה"כ כתב "שאינה אסורה מצד עצמה" וכוונתו כמו שחילק בסימן ד' בין תלוש למחובר, "אבל משום מראית העין "בפרט אם הוא משוכלל" (בלשונו הקדוש שם) יש להחמיר בפרט לתימנים) [וה"ה לספרדים] ורק מי שלא שומע אין להוכיחו ודי בזה!!
ג. קובף המשביר איני מכירו ואיני יודע מהו.
ד. אם הגר"ב טולידאנו כתב "והוא חידוש גדול" זו הסתייגות רבתי לכל בר בי רב שלומד לשונות הפוסקים, ובני משפחתו בעניין זה אינם ראיה כי הם נוהגים הרבה דברים ע"פ האשכנזים כגון חדר יחוד ועוד דברים אשר לא שערם אביהם.
ה על דעת הבבא סאלי יש להליץ דברי חז"ל "שאין אומרים למי שלא ראה את החודש שיבוא ויעיד" אם הרב יהודיוף ראה מי יכול להכחיש?
ז. ומה שכתבתי אם אתה עושה את חומרתיהם, זו היתה הערה מוסרית ולא הלכתית ודעי בזה ואכמ"ל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0