Menu
שאל את הרב
print
אא

במחילה מכבוד הרב, האם בשעת הדחק אין אפשרות לעשות ספק ספקא לקולא? ספק הלכה כרי"ף וכרא"ש שלא מעתיקים את סיוג 'גס בה', ולכן בכל מקרה שבעלה בעיר - מותר. ספק הלכה כר' יונה (בספר היראה) שאיסור ייחוד הוא רק בדלת נעולה, וכל זמן שהדלת סגורה (אך לא נעולה) - מותר.

הרב גיא מור

איכא ס"ס להחמיר שמא הרי"ף והרא"ש ס"ל כרש"י הר"ן ונימוק"י שאין היתר להתייחד עם אשה שבעלה בעיר א"נ כמ"ש מרן החיד"א בספר יוסף אומץ (סימן צ"ז אות ב') שהרי"ף והרא"ש השמיטו דין גס בה משום דמילתא דפשיטא היא, ושמא בעינן דלת נעולה ולא מהני דלת סגורה ורוב הפוסקים ס"ל דאיסור יחוד הוא מדאורייתא. וגם לרבנו יונה והרשב"א לא מהני אלא היכא שחוששים שמא יכנס אדם ובד"כ בשעת בוקר המוקדמות אין חשש זה ועוד שמנין לך שאפשר לפתוח את דלת הבית מבחוץ וע"ע בספר גן נעול פרק ח' ופרק ט'. בר מן הדין לא ידעתי מה הלחץ זה הדחק להקל בס"ס כשאפשר להימלט מאיסור יחוד והרהור ע"י קניית מנעול או השכמת קום לתפלה בהנ"ח וברוך ה' היודע ועד

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן