Menu
שאל את הרב
print
אא

ראיתי בחתונות של חברי שכאשר הלהקה שרה כיצד מרקדים מביאים את הכלה מרחבת הנשים ומושיבים אותה ליד החתן ורוקדים לפניה האם דבר זה מצווה ראוי וצנוע לעשות? בגמ' בכתובות יז "תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה" ורש"י פירש "מה אומרים לפניה" אמנם נראה מהפשט שהיו רוקדים לפניה. ובהמשך הגמ' הנ"ל "אמרו עליו על רבי יהודה בר אילעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה נאה וחסודה רב שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת... רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד אמרי ליה רבנן אנן מהו למיעבד הכי אמר להו אי דמיין עלייכו ככשורא לחיי ואי לא לא" ע"כ הגמ' ובכן מה דעת הרב האם ראוי לעשות ולהביא את הכלה במהלך הריקודים ולהושיבה ליד החתן ולרקוד לפניה? 

הרב אליהו מאדאר

בזמננו אין נכון לעשות כן כי הצניעות רופפת מאוד בעוה"ר ורבו קלי ראש, והכלה פניה מגולות ומלובשת בכבוד גדול, ויש חשש גדול שיביטו בה ויבואו לידי הרהור עבירה ח"ו, ואין ללמוד מזמן חז"ל שבתלמוד, כמו שלא יעלה על הדעת לעשות כרב אחא שהרכיבה על כתפיו, וכמו רב גידל בברכות (כ ע"א) כי שם היו צדיקים גמורים ודמו עלייהו כי קאקי חיורי כמו שאמר שם משא"כ בזמננו, וכן היה נהוג אצלנו בחו"ל שהכלה יושבת עם הנשים בחדר בפני עצמו, ולא היו רוקדות בפניה כלל. והיום רוקדות נשים בפני עצמם וגברים בפני עצמם. וכן נהוג אצל כל היראים, ויתרה מזו כתב מוה"ר הגר"מ לוי זצ"ל בספרו ברכת ה' ח"ד פ"ה הערה 24 ע"ש

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן