Menu
שאל את הרב
print
אא

מה עדיף תפילה בנץ עם אחינו אשכנזים בלי ברכת כהנים או עם ספרדים אחר הנץ?

הרב דקל כהן

עדיף להתפלל עם הנץ החמה בלי ברכת כהנים מאשר להתפלל אחר הנץ עם ברכת כהנים.
כי לדעת רוב הראשונים ועמודי ההוראה תפילה בהנץ החמה היא לכתחילה ואחר כך רק בדיעבד. ואף על פי שדעת מרן שזו רק מצוה מן המובחר (עיין תחילת סימן נ"ח), יש לחוש לדברי רוב הראשונים. וכבר נחלקו האחרונים אם עדיף להתפלל ביחיד עם הנץ או בציבור אחר הנץ, כמה סוברים כך וכמה סוברים כך, וכל הדיון הוא האם תפילת רבים עדיפה מתפילה בהנץ, וכן משום שתפילת רבים נשמעת גם בלי כוונה ותפילת יחיד דוקא בכוונה וכו', ולא דנו כלל מצד ברכת כהנים שמפסיד המתפלל ביחיד. ואם כן בנדוננו אף על פי שיש חסרון בתפילה במנין אשכנזי מצד ביטוי האותיות והניקוד, מכל מקום ודאי תפילה במנין היא לכל הדעות כשהיא בהנץ עדיפה היא על תפילה במנין אחר בשעה מאוחרת יותר.
ומכל מקום כדאי מאוד לשמוע אחר התפלה ברכת כהנים במנין אחר, כי יש סוברים שיש לישראל מצוה לשמוע ברכת כהנים.  ומלבד זאת ברכת כהנים אינה חלילה סתם ברכה של איזה כהן, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מברך את ישראל על ידי שהכהנים מברכים אותם, וכלשונו הטהור של הרמב"ם בהלכות תפילה (פרק ט"ו הלכה ז')" ואל תתמה ותאמר ומה תועיל ברכת הדיוט זה, שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים אלא בהקדוש ברוך הוא שנאמר "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם", הכהנים עושים מצוותם שנצטוו בה, והקדוש ברוך הוא ברחמיו מברך את ישראל כחפצו.עד כאן. ויסוד הדברים אמרם התנא הקדוש רבי עקיבא כמו שאמרו במסכת חולין (דף מ"ט סוף עמוד א'). בני אדם משקיעים זמן וכסף רב כדי לקבל ברכה מתלמידי חכמים וצדיקים, וכל שכן קל וחומר שיש לרדוף אחר ברכה מה' יתברך.

שאלת המשך: עדיפות לכהן להתפלל אחר הנץ כדי לברך ברכת כהנים.

מה אם אני כהן? וגם ראש הישיבה שליט"א מודה לפסק שלהם?

הרב דקל כהן

כהן אינו רשאי להפסיד ברכת כהנים בקביעות כדי להתפלל בהנץ החמה, כי מצות ברכת כהנים מצוה מן התורה היא, ויתרה מכך שלש ציווים נאמרו בו "כה תברכו", "אמור להם", "ושמו את שמי". וכהן שאינו עולה לדוכן ביטל מצות עשה אחת אך הרי הוא כעובר על שלש מצוות עשה כמו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות תפילה וברכת כהנים. לעומת זאת, תפילה אחת ביום נחלקו הראשונים אם היא מן התורה או מדרבנן ולכל הדעות אין חיוב מהתורה להתפלל דוקא תפילת שחרית וכל שכן שאין חיוב להתפלל אותה בהנץ. על כן מצות ברכת כהנים עדיפה על תפילה בהנץ החמה. ומכל מקום אם יוכל להתפלל בהנץ ואחר כך לברך ברכת כהנים במנין אחר, כך יעשה, מזה ומזה אל תנח ידך.
איני יודע מהי דעתו של מרן ראש הישיבה שליט"א בכל ענין זה. וככלל איננו מטרידים אותו בכל שאלה ושאלה רק לעת הצורך בהכרח גמור.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew