שאל את הרב
print
אא
רציתי לדעת למה בסידור אשת חיל של הישיבה מופיע ברכת ברוך שאמר וישתבח בלי שם ומלכות וברכות ק"ש עם שם ומלכות בסוגריים (לדעת מרן ראש הישיבה בהקדמה). לכאורה דין אחד להם וכמו שכתב בכה"ח סי' ע סק"א ובשו"ת אור לציון שציין להם מרן בהקדמה. אם יש חילוק, מה המקור לכך? 

הרב אמיר דאדוואנד

אין דינם שוה, כי ברכת ברך שאמר וישתבח הם ברכת המצוות ונתקנו על הזמירות, ומכיון שהאשה פטורה מלומר זמירות, אינה יכולה לברך הברכות. משא"כ ברכת ק"ש שאע"פ שנתקנו על סדר קריאת שמע, מ"מ ודאי שאינן אלא ברכת השבח (שהרי אפשר לברך גם אחרי זמן קריאת שמע וכן אפשר לאומרן ללא ק"ש כלל) וברכת השבח שהן שייכת בהן יכולות ג"כ לברך, כמו שמיצנו בברכות השחר שאע"פ שיש להן זמן יכולות לברך. (כך הסביר לנו מרן ראש הישיבה נר"ו)

שאלת המשך:

זה נכון שברוך שאמר וישתבח מברכים רק כאשר אומרים פסוקי דזימרא משא"כ ברכות ק"ש, אבל סו"ס שניהם האשה אינה חייבת בהם וכמ"ש המג"א סי' ע' ס"ק א ע"ש ואין בזה דיעה שמחייבת אותם כלל, אלא כיון שזה שבח לה' ואין בזה וציונו לכן יכולות לברך וא"כ הוא הדין ברוך שאמר וישתבח. ויש סברא לחיב בזה יותר שהרי כל פסוקי דזימרא הם שבח משא"כ ברכות ק"ש שיש דיעות שאומרים דהוי כברכת המצוות וא"כ הוי כברכת המצוות 

הרב אמיר דאדוואנד

"ברוך שאמר" היא ברכה על המצוה, ומכיון שהוא פטורה מהמצוה אע"פ שרשאית לקיים את המצוה מ"מ אינה יכולה לברך עליה. (ואע"פ שפשט דברי הרמב"ם הוא מפני שאינה יכולה לומר "וציונו" מ"מ יש חולקים וחיישינן לסב"ל) אבל ברכת "יוצר" היא גופה מצוה, ואף שהאשה פטורה מ"מ רשאית לקיים את המצוה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0