Menu
שאל את הרב
print
אא

לכאורה יש להעיר על זה שהרי הט"ז בהלכות טבילת כלים (סוף סימן קכ) כתב, שזו תקנה רק לאותה שבת, ובמוצ"ש - יטביל, שהרי אם נשתקע ביד ישראל, הוי כלקוח בידו, וכמו שמצינו בגוי שמשכן כלי לישראל על מנת לשקעו וכו'. יעו"ש.
ושמעתי ברדיו, בתוכנית של הרב אבוטבול שליט"א, שהקשו לו קושיא זו על פסק מרן הרב עובדיה שליט"א בהליכות עולם, שהתיר לעשות כן בקומקום חשמלי. ותירץ, שעיקר ההיתר הוא מצד שמכשירי חשמל פטורים מטבילה מעיקר הדין, ורק מחמירים לחוש ולטובלם - ולכן בצרוף ההשאלה לגוי מותר. ואם כנים הדברים, לא היה לו לכבוד הרב המשיב להתיר בכלים שאינם חשמליים.

הרב יוסף פרץ

עיין להרב דרכי תשובה שם שהביא שהרב שיירי כנסת הגדולה חולק על הט"ז, ועל כן בהורים חילוניים שזהו שעת הדחק ופעמים שעת הדחק גמורה וגובלת במריבות וצעקות ובזיונות, מי שסומך על דברי הרב כנסת הגדולה (שלכאורה סתמות מרן מסייעת אותם) שמיקל בזה, יש לו על מי לסמוך.

ומכל מקום אם יש עצות ודרכים אחרות בודאי שהם עדיפות שהם לכולי עלמא. [ואגב בכוונת מרן הראשון לציון שליט"א יש לומר, דהוי ספק ספיקא, שמא כהרב כנסת הגדולה, ושמא אין צריך טבילה לכלים חשמליים. בפרט שזהו מעיקר הדין. אך אין לומר שמרן הרב עובדיה חלק על הט"ז בחינם, ללא פוסקים שחולקים שהסתמך עליהם].

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew