Menu
שאל את הרב
print
אא

ראשית, תודה רבה על ההתייחסות הארוכה הרב. לגבי מה שהרב כתב שמוקצה הוא לפי דעת האדם, אינו שייך בדבר שודאי מוקצה מחמת גופו, כי בזה יש כלל הלכתי לכולם. אבל גם בזה אם מייחדו לעולם זה מועיל כמו שכתב המשנ"ב בסימן ש"ג ס"ק עד לגבי מטבע:" ולא מהני בה יחוד - היינו לשבת אחת אבל אם יחדה מע"ש לענין זה לעולם גם במטבע מהני דשוב אזיל מיניה איסור טלטול." משמע מדבריו שאם אני מייחד את השעון לעולם בשביל להשתמש בו בשבת יהיה מותר.

הרב חנוך הכהן

לא התכוונתי שבמוקצה שהו מחמת גופו לא שייך ייחוד, הרי גם אני הבאתי דוגמא מאבן שהיא מוקצה מחמת גופו. אלא כוונתי שכאן הבטריה שהיא המוקצה מחמת גופו בנידון זה היא ודאי מוקצה (שהרי לא ייחד את הבטריה לשום שימוש), אלא שאתה טוען שאינה חשובה אצלך אלא השעון עצמו, שהרי אפילו כשנגמרה המשכת להשתמש בשעון לנוי, וע”ז הבאתי את מ”ש מרן ראש הישיבה שליט”א שבשעון שיש בו גם מחשבון יאמר אדם שאצלו השעון עיקר, ולא קיבל טענה זו כי נתת תורת כל אחד בידו.

שאלת המשך: המשך בירור השאלה

אני לא ממש מבין את הטענה, הרי הבאתי מקרה של מטבע שברור שהוא מוקצה ואין צד להתיר שימוש בו בשבת , ואפילו את זה אפשר להקצות לשבת, אז מדוע שעון שיש אנשים שהעיקר אצלם הסוללה ויש שהעיקר אצלם הוא הנוי והתכשיט, ק"ו שיהיה אפשר להכינו לשבת ולבטל מעליו שם מוקצה. מה גם ששמעתי מפוסקים שיש חילוק בין שעון יקר שבו באמת ברוק לכו"ע שהתכשיט עיקר לבין שעון פשוט שבו ברור לכו"ע שהמחשבון עיקר

הרב חנוך הכהן

יש כאן שתי נקודות ונפריד בניהם:

א) יש אפשרות שאדם מייחד מוקצה לשימוש ואפי’ מוקצה מחמת גופו כאבן ומטבע, וזה אפשרי, אבל בנדון השעון שבו המוקצה מחמת גופו הוא הבטריה לא שייך היתר זה כי אף אחד לא ייחד את הבטריה לשימוש שמותר בשבת.

ב) יש היתר בהלכות מוקצה אם יש היתר ואיסור והאיסור בטל אל ההיתר, וזה לכאורה מתיר את השעון כי העיקר זה הקישוט ולא הבטריה, וע”ז עניתי שמרן שליט”א אינו מסכים עם טענה זו כי א”כ נתת תורת כל אחד בידו וכמו השעון עם המחשבון.

ג) מה שאתם טוענים שבשעון יקר לכו”ע התכשיט עיקר, לדעת מרן שליט”א אינו כן ואדרבה דעתו כמה שהשעון יהיה יקר אם הוא לא עובד אינו קישוט. ואמנם במקרה שלכם זה לא כך כמ”ש בעבר שאפילו כשהוא לא עבד שמתם את השעון, אבל ע”ז כבר כתבנו באות ב’ שא”א לתת תורת כל אחד בידו.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן