Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 17026 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

האם עדיף להניח טלית ותפילין בבית או בחדר סמוך לבית כנסת ואז גם לטבול במקוה

מאחר שאתה נכנס לבית הכנסת מעוטף בטלית ותפילין מספיק. ואם אתה קם  מוקדם ויכול להספיק לכל הענינים אשריך וטוב חלקך.

ברכת שעשני כרצונו לנשים

זה לא פשט מרן. מרן לא כתב להדיא שמברכים בשם ומלכות. ויש שהבינו בדבריו בלי שם ומלכות, וכן גם רבינו הטור אע"פ שמדגיש בכל הברכות לומר: בא"י אמ"ה וכו', כאן כתב ונוהגות הנשים לומר שעשאני כרצונו.

נוסח ברכת האב לבנות בליל שבת

בספר עמוד ההוראה מביא לשון הקמיע, ואינו מנוקד בשמים יודעים איך לנקד. בד"כ כשמברכים את הבנים והבנות ביחד, קוראים כנוסח הפסוק, ומי שמברך את הבנות לבד יקראם כדת, והעיקר הכוונה.

דרך החזקת התינוק בברית על הסנדק

מי שאומר, תשאל אותו מנין לו. מה שראינו אצל גדולים ורבנים, הוא כמו שראית, שאם לא כן תאמר גם שצריך על ברכים בלי שום חציצה.

הדלקת נר ביו"ט של גלויות

אולי תעשה בשעון, שמערב יו"ט, ידליק בליל יו"ט שני, ותברך בלי שם ומלכות "ברוך אתה [ותכוין בלב] מלך העולם להדליק נר של יו"ט" ולהסביר לה שאם תדליק ממש הרי ביו"ט הרי זה אסור, ומצוה הבאה בעבירה היא.

מסורת ומנהגים לאדם שעבר דירה מג’רבא לתונס

נ"ל כמו ג'רבא

מלאכות שמותר לקבל עליהם שכר בחול המועד

כיון שזה צורך המועד מותר בשכר כמו מכולת שמוכרים שם מזון, וכן נראה גבי קיפול הכביסה דכל אשה מקפלת בגדים ומלאכת הדיוט שיש צורך למועד שרי (מותר).
עיין בביואר הלכה סימן תקמ"ב ד"ה אפילו מלאכות המותרות, ועוד עיין בביאור הלכה סימן תקמ"א ד"ה אלא בעינן, שהביא מחלוקת, ועכ"פ אם זה מעשה הדיוט לצורך המועד שאינו מלאכה ממש כגון קיפול כביסה, דאפילו בשבת מותר באופנים מסוימים, ולכן מותר אפילו בשכר.
אבל שלא לצורך המועד בשכר, לא יעשה דאפילו לצורך עצמו אוסרים חלק מן הפוסקים וכמו שביארו באגרת שלום (סימן תקמ"ה סק"ל). כתב המשנ"ב בשם כמה ראשונים דהוי מעשה הדיוט וגם קצת צורך המועד, אלמא דאם אינו צורך המועד אוסרים (ועיין בשבות עמי סימן ט"ו) כ"ש לאחרים בשכר

שמות מומלצים לילדים

שם ארייה לא מוכר, לא כדאי לקרות רק בשם שמוזכר בתורה או בנביאים 

קריאת השם "אלרואי"

השם אלרואי יש לו משמעות טובה וגם מופיע בתורה, אין צורך לשנות בשם שאין לו משמעות ומשובש

קריאת שם התינוק בשם הדומה לאביו

1. נראה לי שלא כדאי לקרוא בשם זה שהוא דומה כמעט לשם אביו 
2. אנחנו בחוץ לארץ היינו נזהרים שלא לקרוא על שם האב בחיים, אבל היום בארץ נתפשט המנהג אצל הספרדים לקרוא בחיים וכן אנו עושים, אצל האשכנזים נזהרים בזה וכל אחד יעשה כמנהגו 

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew