Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16924 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

ברכה על בצק מטוגן עם מעט שמן

לפניו מברכים המוציא, ולאחריו ברהמ”ז.

עשית קוקו מפאה נוכרית

  • דין שיער הפאה – כדין שערות הראש, וכשם שאסור לגלות את הקוקו הטבעי, כך גם את הפאה הזו (ע’ שו”ת תפלה למשה ח”ה סי’ נ’).
  • אם נוסיף את החשש של “עבודה זרה” שיש בשערות המגיעות מהודו, נמצא שהקוקו מפאה אולי חמור אף יותר מהקוקו הטבעי.

אזכרה/מנוחה לאחר 70 שנה מיום הפטירה

מעולם לא שמעתי ע”ז, ואדרבא מרן הגרע”י יוסף בחזון עובדיה פסק שאין שאין קצבה לדבר (אמנם שם דיבר על אחרי 50 שנה, אבל היינו הך).

דיני הבדלה במוצאי שבת

יש על זה תשובה ארוכה בשו”ת חקרי הלכה ח”א (סי ט’) מאת בנו של הרב מצליח חי מאזוז שליט”א, ושם הביא כן מספר המכתם ברכות דף מ”ג ע”ב, והדרישה סי’ רי”ב סוף אות ב’, והיעב”ץ בסדורו, ושו”ת להורות נתן ח”ח סי’ י”ז אות ד’, ועוד.

ניתן להשיג את הספר הנ”ל בחנות הישיבה.

מדוע כל נושאי כליו של השולחן ערוך אשכנזים?

  • רבים וטובים עמדו על שאלה זו, ויש ב’ תשובות עיקריות, א) חכמי ספרד בענוותנותם לא ראו עצמם ראויים לחבר ולהדפיס חיבור משלהם סביב הש”ע. ב) לא היו מצויים בתי דפוס בארצות המזרח, ולכן גם מה שנתחבר אבד בד”כ בצוק העיתים.
  • מעט החיבורים שכן זכו לראות אור מרבני ספרד על סדר הש”ע, אכן מהווים ספרי יסוד חשובים, דוגמת הפר”ח והשו”ג והמאמ”ר. דוק ותשכח.

כשרות היתר מכירה

חברי הרבנות הראשית לאו קטלי קני באגמא נינהו, ולא רחוק שבדקו ומצאו שאותו גוי ממוצא נוצרי קיבל עליו שלא לעבוד ע”ז בפירוש. וא”כ זה עדיף על מוסלמי, וכמו שמתבאר מד’ מוה”ר בדבר השמיטה (סי’ ד’).

עם זאת כיון שאין אנו בטוחים בכך, רק משערים שעשו כהוגן, עכשיו שאנו נמצאים קודם השמיטה, כדאי לידע את האחראים ברבנות על כך, שכדאי שיקבל ע”ע בפירוש ז’ מצוות (או שיהיה מוסלמי). והמתחיל במצוה אומרים לו גמור.

שימוש אדם בריא במעלית שבת

  • שאלתי בעבר את מרן ראש הישיבה נר”ו על הכשרות של צומת ושל המכון המדעי טכנולוגי (הרב הלפרין), והשיבני: “טוב מאד”.

אמנם בנדון ההוא היה מדובר במשפחה המשתמשת בה רק לעליה. ואיני יודע אם בירידה ג”כ דעת מרן רה”י לסמוך עליה בשופי.

  • להצטרף עם גויים שעולים בלא”ה במעלית שבת, אין איסור גמור מעיקר הדין. אבל לא כדאי לפרסם היתר בדבר, כדאי שלא יבואו מחר ליסוע משבת בחו”ל בחשמלית וכיו”ב המונהגת ע”י גוי (נגד כל האחרונים שאסרו בזמנו). וגם עלולים להגיע למכשול בפתיחת הדלת וסגירתה בכניסה וביציאה מהמעלית. ואכמ”ל.

חציצה בתפילין של ראש בפאה קבועה

בפאה כזו שאינו מסירה מראשו כמעט אף פעם, יש צד להקל יותר משאר פאות שהחמירו בהם האחרונים (ע’ הלכה ברורה סי’ כ”ז בבירור הלכה אות כ’ שאסף הדעות) ויש לומר דהו”ל כמיעוטו שאינו מקפיד שאינו חוצץ.

ואע”פ שמסיר אותה לנקותה, מ”מ תכלית הסרה זו הוא כדי להחזירה שוב, והו”ל כעמד לכתף דלא חשיב עמידה, וכמ”ש כיו”ב האחרונים (הובאו במחקי ארץ ח”ד עמ’ שע”ב), ובצירוף סברת הרשב”א שאין חציצה בתפילין של ראש, נראה שיש להקל בזה.

  • ומכל מקום אם אפשר שלא ליתן דבק בקדמת הפאה במקום התפילין, ולהניח שם התפילים מדי בוקר ישירות על הקרקפת – עדיף יותר.

ניסוח מדוייק בפיטום הקטורת

לא משנה הנוסח, כך או כך טוב.

אולם אם כתוב “סמנים”, יש להזהר להדגיש את האות מ’: “סַמַנִים”.

אדם שפגע בתלמיד חכם שלא בפניו האם צריך לבקש את סליחתו?

לא מצאתי מקור מפורש להקל בזה, אבל כך מסתבר, שאין עליו בזה אלא עוון שבין אדם למקום. וכדין לשון הרע שציין כת”ר.

ובפרט שמפורסם בשם הגאון ר’ ישראל סלנטר שגם באופן שנתגנה המדובר אצל השומעים, אם בעל הדבר אינו יודע מזה אין לצערו ולבקש את מחילתו. וכ”פ הגרש”ז אוירבך בהליכות שלמה (תשרי פ”ג).

ומהיות טוב נראה שיבקש מהרב מחילה באופן כללי דרך הטלפון ושלום על ישראל.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew