Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 17820 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

איך הוגים ויאדיר

וְיַאְדִּיר. הא’ בשוא נח.

אימרי בינה לר”ש גרמיזאן

ברור שכבודו של מהר”ש גרמיזאן זצ”ל גדול מאוד, ואף חלק משמועותיו מובאות בבית המדרש. ומה שאנו ממעטים לעסוק בו ותורתו מונחת בקרן זוית לצערינו, כבר אמרו חז”ל הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל, ועוד ספרים רבים ונכבדים שלצערינו אינם ידועים כלל, או מעט עסוקים בהם.

אדרבה כבודו נראה שהדבר כואב לו, יקום ויעשה מעשה ויוציא ספרים אלו לאורה, וודאי שזכותו של מהר”ש גרמיזאן תגן עליכם אלף המגן.

מים אחרונים

יש שני טעמים לנטילת מים אחרונים או משום נקיות הידים לברכת המזון, או משום מלח סדומית שמסמא את העינים ב”מ, ולכן גם כאשר נוטל ידיו בלא לשים לב, אם נקיות ידיו, מועיל למים אחרונים.

ולגבי מים וסבון ג”כ אין שום עיכוב וכמבואר בש”ע (סי’ קפ”א ס”ט) ובמשנ”ב שם.

חובת אכילת פת בשבת למי שצריך לעשות דיאטה

אין היתר שלא לאכול פת בשבת רק מטעמי דיאטה. מנוחת אהבה ח”א פ”ח סעיף י’. ומכל מקום תוכל לאכול רק כביצה כל סעודה ולא יותר, ושומר מצוה לא ידע דבר רע.

תרגום משלי המלה קצין

חצדא ולא צחדא.

התרגום למשלי הוא לא מיהונתן בן עוזיאל, כמבואר במסכת מגילה (דף ג’ ע”א) שלא תרגם יהונתן כתובים.

ביאור “חצדא” הוא קציר (בר’), וכמו שמתרגם אונקלוס על הפסוק “ובקוצרכם את קציר ארצכם” (ויקרא י”ט ט’), וקציר פירושו גם קצין כמ”ש רש”י בערכין (דף ל”ג ע”א ד”ה קציר). מקור הדברים מספר לחם הביכורים דף קכ”ז ע”ב שג”כ התקשה בזה, ותי’ כנ”ל המו”ל שם. ע”ש.

לשקר בשביל שלום

מכיון שידוע שמותר לשקר מפני השלום, ודאי שמותר גם לשקר לצורך פיקוח נפש, והדברים שהזכרתם ודאי שחיי נפש תלויים בהם, כי כל תמיכה שנוכל לקבל כדי להזיק לחמס, תלוי בזה חיי נפש.

שם לנכד שלי

אמנם כתבתי בתשובה הקודמת שהשם “מראה” אין בו כ”כ משמעות, מכל מקום אין בו שום משמעות לא טובה, לכן אין שום צורך לריב על זה עם הבן, אפשר להשאיר את השם כמו שהוא. בפרט שבצירוף שם המשפחה “כהן”, יש בו משמעות טובה.

[email protected]

אמנם כתבתי בתשובה הקודמת שהשם “מראה” אין בו כ”כ משמעות, מכל מקום אין בו שום משמעות לא טובה, לכן אין שום צורך לריב על זה עם הבן, אפשר להשאיר את השם כמו שהוא. בפרט שבצירוף שם המשפחה “כהן”, יש בו משמעות טובה.

משקל פְּעִיל בארמית

יתכן שמשקל פְּעִיל בארמית משמש לעיתים למשקל פָּעַל.

אמנם ראיתי בכמה דפוסים שנקדו קְרֵיב וכ”ה בתאג’, ומסתבר לי שזו גירסא נכונה יותר למרות שבחומש איש מצליח אינו כן.

לגבי הקדיש אין זה בינוני פעול אלא תואר.

קדושת בית הכנסת

מה כוונת השאלה? ברור שכדאי להתפלל במקום בו מכבדים יותר את התפילה ואת ביהכנ”ס.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן