Loading
Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16804 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

מדוע בתיאורי שמים משתמשים בתיאור של אש.

כי האש זה החומר הגשמי הכי מופשט שיש, וקרוב להיות רוחני, ולכן ממשילים הכל באורות ואש. ובאמת אין בשמים לא אורות ולא אש ולא חול ולא קרח ולא מים, רק דברים רוחניים זכים מאד שלא נתפסים בדעת אנוש. כך כתב הבא”ח.

שאלות קצרות בעניין תיקון חצות

תשובת הרב שלמה מאזוז שליט”א:

  1. גם אם חוזר לישון (בא”ח ש”א פ’ וישלח הלכה ב’).
  2. מחצות עד עלות השחר. (משנ”ב סי’ א’ סק”ט ובהע’ אי”מ מס’ 5).

תשעה שהתפללו בבית כנסת ביחיד והגיע המתפלל העשירי

תשובת הרב שלמה מאזוז שליט”א:

לכתחילה היה ראוי שאחר בברכת אתה קדוש, ימשיך בלחש. אבל בדיעבד אין בכך כלום, עיין סי’ ס”ט במשנ”ב סק”א ובהערות אי”מ שם.

כתובה בשבועות

תשובת הרב שלמה מאזוז שליט”א:

יישר כח, שכבר העיר בזה מרן הגאון ר’ שאול הכהן זצ”ל בספרו נתיב מצוותיך דף קע”ט ע”ב בביאורו על הכתובה. ותירץ שאפשר שהמשורר היה מונה למולד בהר”ד ולפ”ז שנת ב’ תמ”ח היאשנת ב’ תמ”ו. אבל מורו זצ”ל היה מגיה ושמונה, וכתב הרה ז”ל שלשון המשורר מסייעו, ע”ש ויש מה לפלפל בזה ואכמ”ל.

קריאת כל הפרשה עם פירש"י לענין שניים מקרא ואחד תרגום

אולי לדעת הש"ע שאפשר לקרוא הפרשה מיום א', ויש אומרים שאפשר לקרוא הפרשה כולה פ"א מקרא ושוב לקראה כולה פ"א מקרא, ואח"כ כל התרגום, אז גם זה מועיל. (ולא מצאתי כעת מי שכתב בזה).

אבל הפוסקים כתבו שראוי לנהוג כד' האר"י לקרוא כל הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום פסוק אחר פסוק ביום שישי אחר שחרית.

יחיד שמשלימים לו ל"קדושה" האם יכול לומר קדיש?

אפשר לומר קדיש תתקבל אחר מנחה, וכן לומר קדיש וברכו בערבית, ליחיד שהשלימו לו תשעה שכבר התפללו. (ע' פתה"ד סי' קל"ב אות ג' (ובהערה ז' שם במהדורות החדשות), וכף החיים סי' נ"ו אות ל"ז, ובמשנ"ב סי' ס"ט סק"ו ובהערות אי"מ שם. וכ"ד מרן הגרע"י זצ"ל בהליכו"ע ח"א עמ' קצ"ח).

זמן אמירת פיוט "מי כמוך"

כל מקום לפי מנהגו. יש אומרים אותו לפני קס"ת ויש אחרי. אבל א"ץ לפתוח ההיכל (אולם גם אין איסור בכך).

וא"ץ לעמוד, אא"כ כולם עומדים אל ישב בין העומדים.

מתי מחשבים סכום של מחצית השקל?

א' אדר (ואם יכול לבדוק בשעת הנתינה, אה"נ).

לימוד משנה בליל שבועות

ע"פ המקובלים אין נכון לקרוא משנה בלילה הזה (בא"ח ש"א פ' במדבר ה"ד) אבל יש אומרים שגם ע"פ הקבלה אין חשש וכ"כ בחזו"ע יו"ט בהערה. וע"ע באו"ת סיון תש"פ במכתבי תורהמכתב ב' ע"ש 

אבל מנהגנו כהרב בא"ח 

חזן שלא מדקדק בשווא-נע ומפיק

המפיק בדרך כלל משנה משמעות וחייב לחזור.

שווא נע לפעמים משנה וכנ"ל

ואם אינו משנה משמעות מבואר בש"ע שגוערין בו! אבל מה יעשו גדולי הדור שאין דורם עולה יפה.

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew