Menu

נטפי זכרון על האברך הרב רפאל קבלן ז"ל

דוד המלך ע”ה כתב בתהלים (פ' פ”ד) “ילכו מחיל אל חיל”, ודרשו חז”ל שאדם צדיק שנפטר, כל מה שעושים לע”נ, מזכהו לעלות מעלה מעלה בעולם האמת, הן בלימוד תורה והן בקיום מצוות וכדומה. ועוד אמרו במדרש קהלת רבה (פרשה י”ב אות י”ג) בשעה שאדם נפטר מן העולם אומר הקב”ה למלאכי השרת, צאו וראו מה הבריות אומרות עליו, כשר היה, ירא שמים היה, גומל חסדים היה, מיד מטתו פורחת באויר. ע”כ. לכן אמרתי כדאי לכתוב כמה מהנהגותיו המיוחדות של בני יקירי המדוכה ביסורים קשים ר' רפאל קבלן ע”ה בן רחל שתבדל לחיים טובים אמן, אשר נלקח מאיתנו בלא עת והשאיר אלמנה ושלושה יתומים קטנים. אנו תפלה לבורא עולם אבי יתומים ודיין אלמנות שישגיח עליהם לבל יחסרו דבר, וישלח דברו וירפא את המשפחה השבורה, ויחיש לגאלנו גאולה שלימה, ולראותו בקרוב בתחיית המתים, אמן.

אמרתי להתחיל במדה אשר רבים מחבריו ציינו בימי השבעה – גמילות חסד, המדה שהיה דבוק בה ועשה אותה בשמחה, ולא רק מה שראינו בבית שאהב לעזור, ובכל דבר היה הראשון שהציע את עצמו, אלא גם לאנשים שלא הכיר. ר' יונתן סבח הי”ו חבר נעורים שהיה בקשר עמו 18 שנה מאז היותם יחד בישיבה קטנה בכסא רחמים, אומר שרפאל תמיד היה שם לב לדברים שאחרים לא חושבים עליהם. יום אחד החליט לפתוח גמ”ח לדברים שבדרך כלל בחורים בישיבה היו זקוקים להם, והארון שלו בחדר היה פתוח לכל אחד. מעל הארון היה כתוב “גמ”ח לזירוז הגאולה”. ועוד מספר החבר כשהיו הולכים ופוגשים קבצנים, רפאל לא היה מסתפק בלתת להם כמה פרוטות, אלא היה קונה עבורם דבר מאכל, ולפעמים מדבר ומעודד אותם. וכן כשהיה שומע על חבר שנקלע לבעיית שלום בית, היה מנסה לעזור לו או שולח עבורו מי שישכין בביתו שלום. מספר עוד החבר, שמול ביתו היה אדם בודד ללא משפחה וללא חברים, ורפאל היה נכנס לבקר אותו עם צלחת אוכל ושתייה, יושב ומדבר אתו ומניח לו תפלין. וכשאושפז אותו אדם בבית-אבות, רפאל היה הולך לבקרו ומשתדל בכל מיני דרכים לשמחו.

מספר חבר מישיבת תפרח, שם למד בישיבה גדולה, שחברי הישיבה נסעו לשבת גיבוש בצפת. היה יום מושלג וכולם הגיעו עם מעילים, החבר מספר כי הוא הגיע עם סוודר בלבד והרגיש שהקור חודר לעצמותיו והיה רועד מקור. כשראה זאת רפאל פשט מעילו ונתן לחברו והוא נשאר רק עם סוודר. כשהחבר רצה להחזיר לו את המעיל חזרה, רפאל אמר לו שהוא לא מרגיש צורך והוא יכול להשאר עם המעיל. החבר אמר שפשוט הרגיש שרפאל הציל את חייו שלא קפא מקור.

עוד שמעתי מאשתו שתבלח”ט, שלחבר אחד נתקו את הטלפון מאחר ולא שילם, רפאל החליט לשלם את החוב ועשה עבורו הוראת קבע לשנה. חבר נוסף סיפר שפעם רפאל ראה אצלו את רצועות התפלין שהיו דהויות, למחרת קנה לו רצועות חדשות ונתן לו ללא אומר וללא דברים.

הידור במצוות – אשתו מספרת שהיה בכל ערב שבת מכין את הנרות. לכבוד שבת היה מקפיד להבריק באופן מיוחד את הכוסות והיה מדליק בשמן זית למאכל היקר ביותר שמצא. וכן בהדלקת נרות חנוכה.

ציצית – היה מקפיד ללבוש אך ורק טלית צמר בפתילות מהודרות ובפתיל תכלת המהודר ביותר. וכן היה מקפיד בכל שנה לכבוד ר”ה לקנות טלית חדשה.

תפלין – היה מקפיד להניח תפילין דר”ת ומשפיע על אחרים שיניחו.

גם בימי חוליו כשהיה חלש וסובל מאוד, הקפיד שלא יעבור עליו יום ללא הנחת תפלין של רש”י ושל ר”ת. ביום האחרון לחייו, היה חלש מאוד והיה רדום ולא רגוע כ”כ, ואני יושב לידו. לפתע פתאום התעורר ושאל אותי “איפה הם הלכו?”, שאלתי אותו “על מי אתה מתכוין”. אמר לי “היו כאן מלאכים שעזרו לי להניח תפלין, אבל למה הלכו ולא הניחו לי תפלין של ר”ת” (אחד הרבנים ששמע את הסיפור אמר שתפילין דר”ת הם בחינת עולם הבא ואותם יניח שם). וכנראה שאלו המלאכים שבאו ללוות אותו.

עונג שבת – היה משתדל לעזור בהכנת תבשילין לכבוד שבת קודש, ומתפעל מהתבשיל שהיה יוצא מיוחד לכבוד שבת. אשתו מספרת שבליל שבת כשהיה אומר שלום עליכם ואשת חיל, היה רוקד עם הבן שיחיה ואומרם בשמחה. וכן את הפיוט “אתקינו סעודתא” היה אומר במנגינה מיוחדת. לאחר הסעודה היה מפייט בקולו הנעים שעות ארוכות, והיה בקי מאוד במקאמים ובשירי הבקשות.

הכנסת אורחים – כל מי שביקר אותו, היה מקבלו בסבר פנים יפות וטורח עבורו כמה שאפשר. גם כשהיה חולה ושוכב בביה”ח, כשהיו באים אליו היה משתדל לקום כשהיה יכול, ויוצא עם עמוד האינפוזיה על מנת להכין שתיה למבקריו. לאחר הביקור היה יוצא ומלוה אותם עד הכניסה למחלקה.

יסורין – קיבל את יסוריו באהבה, ומעולם לא שמענו ממנו תלונה על מצבו, גם כשהיה מקבל טיפולים קשים שהקשו עליו את האכילה והשינה. ובכל זאת כל מי שנכנס לבקרו, היה מחייך לעברו ונותן הרגשה שהכל בסדר. כשהגיע אליו פסיכולוג כדי לדבר אתו, לא התייחס אליו, ואמר לי “אני לא יודע מה הוא רוצה ממני…”. בכל יום כשהיה מתפלל לקב”ה את תפלת רבי אליעזר פאפו, היה אומר “וזכני לקבל את היסורים באהבה”.

תפלה – לפני כל טיפול או לקיחת תרופה, היה מתפלל ואומר “יה”ר שיהיה עסק זה לי לרפואה”.

תלמוד תורה – היתה בו אהבה מיוחדת ללימוד התורה. כשהיה בחור קבע חברותות והיה מסיים מסכתות וחוזר עליהם. יום לפני שנלב”ע, אמר לי “בעז”ה כשאצא מביה”ח אפתח בית מדרש קטן לתפלה ולימוד תורה”. החברותא שלו בישיבת תפרח אהב ללמוד אתו, ובכל יום מלבד הלימוד בסדרים היו קובעים לימוד בספרי מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל ולמדו על הסדר את ספרי מרן “הליכות עולם”. מספר חבר: כשהחברים היו יושבים ומדברים בחדר על ענייני העוה”ז, רפאל היה מביא את ספר יביע אומר וקורא בפניהם פסקי הלכות. גם בימי חוליו היה מאזין לשיעורי מרן רבנו עובדיה יוסף ושיעורי הרב יעקב יוסף זצוק”ל שהיה קשור עמו הרבה שנים. בימי שישי כשהיה מתקשר לומר שבת שלום, היה מסיים את השיחה בדבר תורה וביקש לשמוע חידוש בפרשת השבוע.

קברי צדיקים – ביקר כמעט בכל קברי הצדיקים המפורסמים, ובפרט אהב להתפלל בקבר רשב”י, שמואל הנביא, שמעון הצדיק, יוסף הצדיק, ובקבר רבי נחמן מברסלב באומן. נסע לשם לפני שהתחתן כחמש פעמים, ופעם אחת ברשות אשתו בשנה הראשונה. ביום שישי האחרון לחייו, לפני שהתאשפז, נתן לי סכום של כסף, וביום שני שאלתי אותו למה נתן לי את הכסף, ואמר לי שלאחר שיצא מביה”ח הוא רוצה ליסוע איתי לאומן להתפלל על קברו של רבי נחמן, והדגיש כי רוצה להגיע לשם לקרוא פעמיים את תיקון הכללי ולחזור. אבל כנראה שעלה לראותו למעלה.

בכל עת יהיו בגדיך לבנים – בתקופת חוליו היה מפשפש במעשיו והלך לבקש מחילה מכל מי שהיה לו ספק אולי פגע בו. וכן היה מתוודה בכל יום את הוידוי המובא בתפלת החולה בעד עצמו שכתב רבי אליעזר פאפו בספר בית תפלה. בימיו האחרונים שאלתי אותו האם הוא עדיין קורא את התפלה, ואמר לי בכל יום אני מתפלל אותה, ובכל יום אני נותן צדקה.

כבוד – היה נזהר בכבוד כל אדם, ובפרט תלמידי חכמים שהיה מתבטל לפניהם. ולא לחנם זכה שליוו אותו ת”ח רבים ומסביבו קבורים רבנים וצדיקים גדולים. וכן בכל שבעת הימים הספידוהו רבים ות”ח גדולים. וכבוד אביו ואמו, היה ממהר לעשות דבריהם ורצונם ללא שהות. בכל פעם שאמו היתה שולחת לו אוכל, היה מתקשר להודות לה על האוכל הטעים שחיזק אותו. ועל הכל כיבד את אשתו מאוד. לא היה אוכל את ארוחותיו לפני שאשתו תשב לאכול יחד אתו. ולאחר האוכל היו מברכים את ברכת המזון יחד מתוך סידור. היה דואג שאשתו תנוח את מנוחתה ללא הפרעות. גם בלילה האחרון לחייו אמר לי שרוצה שאשתו תהיה לידו, ואמר לי שיודיע לה יותר מאוחר כדי שתנוח קצת בבית ואח”כ תבוא אליו.

מלאכת שמים – למד את כתיבת הסת”ם בתקופה קצרה, ומכיון שהיה יסודי בכל דבר שעשה ואהב את הדיוק והסדר, הכתב שלו היה יפה במיוחד ועבר פי כמה את הכתב של אלו שלמדו אתו. לאחר שידע היטב את ההלכות, כתב מגילה אחת, וכשסיים נמכרה מיד. אח”כ כתב עוד שלוש מגילות, שגם הם נמכרו מיד. כל מי שראה את הכתב המסודר והמדויק התפעל. סופר ותיק בעל שם כשראה את המגילה, אמר זה כתב של סופר אומן. כתב את התיקון הכללי על קלף עבור חבר שמסגר ותלה אותו בציון של רבי נחמן מברסלב.

יה”ר שמעט משבחיו ומהנהגותיו של בננו רפאל ע”ה יהיו לזכותו ולמליצי יושר לפני אבינו שבשמים, ונזכה לגאולה השלימה בקרוב אמן.
הכו”ח בכאב ובדמע א”ך לחודש מנחם אב תשע”ו
האבא
המצפה לישועה

לעוד מאמרים של הרב עובדיה חן
למאמר הבא
למאמר הקודם

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מערכת האתר

282
13
68

מאמרים חדשים

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew