Menu
שאל את הרב
print
אא

האם אפשר להניח תפילין ולהתפלל עמידה (מנין פועלים) לאחר 6 דק' מעלות השחר שעל פי הלוח שלכם שהוא 92 דק לפני הנץ?

הרב רזיאל כהן

זמן "עלות השחר" אינו 92 דקות לפני הנץ, אלא 72 דקות. אלא שנחלקו הפוסקים אם לחשב אותן בדקות שוות או בדקות זמניות. ובלוח של הישיבה אנו מחשבים הדקות הללו לפי "שיטת המעלות", כפי שביאר באורך מרן ראש הישיבה באור תורה (טבת תשנ"ה סימן מ"א).
זמן טלית ותפלין הרשום בלוח של הישיבה הוא שעה בדיוק לפני הנץ, וזה ע"פ עדות החכם והתוכן ר' יהוסף שווארץ (ראה בשו"ת איש מצליח חלק א' סימן ט"ו דף נ"ב ע"ב, ובהערות שיח אלעזר שם), ועוד פוסקים. וכן מנהג ירושלים, וכפי שצויין בילקוט יוסף חלק א' (מהדורת תשמ"ה עמוד קל"ז). ואע"פ שמרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל שם כתב שלענין פועלים יש לסמוך על דעת הסוברים שהוא שש דקות אחר עלות השחר, אולם באיש מצליח שם (דף נ"ב ע"א) דחה שיטה זו בתוקף. ונראה לי שגם הסומך על המקילים, אין לו להקל בתרתי – לחשב עלות השחר ב-72 דקות זמניות, וזמן טלית ותפלין ב-6 דקות בלבד, אלא צריך לחשב את עלות השחר כ-72 דקות שוות [גם בקיץ], ו-6 דקות לאחריהן הוא זמן טלית ותפלין. (וסמך לזה מדברי האיש מצליח שם בדפוסים חדשים עמוד רמ"ה ד"ה וראיתי).
לסיכום: אין להניח טלית ותפלין אלא שעה בדיוק קודם זמן הנץ שבלוחות, ובשעת הדחק המקדים 6 דקות לפני כן – יש לו על מה לסמוך.

שאלת המשך:

היום זמן עלות השחר לפי הלוח של כסא רחמים 5:21 ,לפי לוח אורח חיים 5:36, פועלים היום בכמה מקומות מוסיפים 6 דקות על הלוח של הישיבה ומניחים תפילין ותפילה. (כמדומני שהחישוב של ראש הישיבה הוא לפי מיל 24 דק' ולפי הרב עובדיה 18 דק' לכן יוצא ההפרש הנ"ל בחישוב 4 מיל לפני הנץ) אודה אם תשלח לנו תשובה מבוררת אם יש מקום להקל לפי הלוח של הישיבה.

הרב רזיאל כהן

לעניות דעתי אי אפשר להקל בשש דקות לאחר זמן הלוח של הישיבה, בשעה שאבי הקולא (של שש דקות) – הוא מרן הגרע"י זצ"ל שסובר שזמן עלות השחר הוא מאוחר יותר. ואיך אפשר "לרקוד על שתי החתונות?" לכל היותר יש להקדים 6 דקות מזמן טלית ותפלין הרשום בלוח של הישיבה. ולא עוד. אע"פ שמדובר בפועלים ששעתם דחוקה, אי אפשר לעבור בשבילם יותר ממה ששורת הדין נותנת.
אמנם מרן ראש הישיבה תופס עיקר יותר ששיעור מיל הוא 24 דקות, כדעת הרמב"ם בפירוש המשנה (פסחים דף מ"ו ע"א), אמנם לענין זמן עמוד השחר מודה ששיעורו 72 דקות (4 מילין כפול 18 דקות) כמבואר בדברי הרמב"ם עצמו בפירוש המשניות ריש ברכות (ועיין באיש מצליח סימן ט"ו דף נ"ב ע"ג והלאה שהביא דברי האחרונים ביישוב סתירת דברי הרמב"ם). והשינוי בין זמני עלות השחר נובע מן העובדה שלדעת מרן הגרע"י הוא מחושב 72 דקות "זמניות" קודם הנץ, ולדעת מרן ראש הישיבה הם 72 דקות ב"שיטת המעלות". וכמבואר כל זה בירחון אור תורה שציינתי לעיל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew