שאל את הרב
print
אא
במספר 6745 השיב הרב הגאון בטוב טעם ודעת וכן במספר 6744 ומסתברים הדברים לצרף לספק ספיקא אלא שמה שכתב דלא מחמירים בשיעור כדי אכילת פרס להחשיבו בשיעור ד' ביצים רק לענין יום הכיפורים, ולא לענין סוכה, גם כוונתי לא הייתה שצריך להחמיר לענין סוכה כשיעור ד' ביצים אלא שגם אם משערים בשיעור ג' ביצים כיון שהשיעור הוא לחומרא, אז אפשר דנקט מספק שיעור ארוך יותר שהרי רוצה לאכול חוץ לסוכה וכדי שלא להכשל באיסור החמיר הביכורי יעקב להאריך שיעור ג' ביצים כפי שיטה שיותר מחמירה, ואפשר שהוא עצמו יודה לענין מצה וברכה אחרונה שצריך להחמיר לאידך גיסא בשיעור ג' ביצים עצמם, ולהקטין השיעור כדי לצאת מחשש איסור. ודוק.

הרב רזיאל כהן

חן חן על התגובה. ובעצם דברי הבכור יעקב, אמנם יש מקום לדחות כדברי כבוד תורתו, אך מאחר דסתימות לשונו מורה דאין ספק אצלו בשיעור, למה לנו לייחס כן בדעתו כל שלא נתברר לנו אחרת. אגב, מלבד הספק ספיקא שהזכרתי בתשובה 6745, יש לצרף עוד לסניף בעלמא מה שכתב הכנסת הגדולה (סוף סימן ר"ד) דלברכה אחרונה אפילו שהה יותר מכדי אכילת פרס יברך ושכן דעת מהר"י איסקאפה. וכן הסכימו עוד כמה אחרונים (עיין יביע אומר חלק ה' סימן י"ח אות ב' וברכת ה' חלק ב' עמוד כ"ב - כ"ד).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0