Menu
שאל את הרב
print
אא

נושא: חוזה למכירת דירה השאלה

שלום רב! קנינו דירה מקבלן הדירה בנויה כבר אך נשאר עוד שנתיים עד לקבלתה בפועל. ביקשנו היתר עיסקא והעו"ד הוסיף בכתבב יד שהכול ע"פ התיר עיסקא כמקובל בבנק הפועלים. ובסוף הסעיף כתוב ובלבד שאין בנוסח זה לפגוע בזכויות החברה או הרוכשים. השאלה האם יש עם זה בעיה הלכתית כי זה כאילו מבטל את היתר העיסקא. או שאפשר לומר עשינו היתר עיסקא, אני מצידי עשיתי את ההיתר, אני המלווה להם את הכסף להתעסק בו. ועוד ניתן לומר, כיוון שהדירה בנויה, נכון שחסר שלוש פעולות להשלמתה, אבל מה ששילמתי זה כנגד הבנוי. וכפי שכתב הרב משה לוי זצ"ל בספר 'מלוה ה' ' שאם משלם כנגד הבנוי מותר.

הרב יעקב כהן

בס"ד

 היתר עיסקא כזה אינו מועיל כי הוא קול ושיברו עמו.

ולגבי השאלה השניה זה מועיל דוקא אם מפרטים בחוזה שתמורת כל תשלום מקנה לו המוכר חלק בדירה הקיימת, אבל בסתם אין זה מועיל. עיין בש"ע (יו"ד סי' קע"ה סעיף ד'). ובהוראה ברורה שם (ס"ק י"ט) ובבה"ל שם (סוף ד"ה מחוסר). ע"ש.

שאלת המשך:

שלום רבי יעקב כהן הי"ו. שאלתי על היתר עיסקא. אני רוצה לדעת אולי אפשרי לסמוך שהקבלן הוא חברה בע"מ. ואז יהיה ניתן לסמוך על הרב פינשטיין שאם אני המלווה לא יהיה צריך היתר עיסקא בחברה בע"מ.? כי כבר קניתי את הבית אם יש לרב רעיון מה לעשות?

הרב יעקב כהן

בס"ד

רוב הפוסקים אינם מסכימים לקולתו של הרב אגרות משה. עיין ברבית לאור ההלכה (ח"ב ריש פרק כ"ו ובמלוה ה' (פי"ג הערה 29).

אולם יש תקנה לזה לעשות עם הקבלן קנין סודר ולקנות ממנו חלק בדירה כפי שווי הכסף שנתת עד עכשיו (כי הדירה עדיין שייכת לקבלן עד מסירתהמפתח), ובזה מבטלים את ההלואה שהיתה עד עכשיו באיסור, כי אין הקבלן נותן לו יותר מערך הכסף שקיבל, וכן צריך לעשות בכל פעם שמעבירים לקבלן כסף קנין סודר כנגד הכסף בדירה, ומה שיתן הקבלן לבסוף דירה מושלמת ששוה יותר מערך הכסף שקיבל, אין בזה איסור ריבית כיון שלא הייתה כאן הלואה. ועיין בכעין זה בהור"ב סי' קע"ה ס"ד בבה"ל ד"ה מחוסר. ובספר ברית יהודה עיקרי דינים (פט"ז סמ"ה).

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew