Menu
שאל את הרב
print
אא

תשובות הרב מועלם על שאלותיי 14192 ו 14221 שגבו ממני. כתבתי שבדור הקודם ברוב המקומות לא נהגו בקשר הנהוג היום והרב דוחה וכותב בלי שום ראיות שהמנהג הפשוט הוא כנהוג היום ושכל מנהגינו נכונים ומדוייקים ויסודתם בהררי קודש . לגבי המנהגים, ישנו מחקר מקיף בדבר בפרק הראשון של הספר פרי אליעזר שהזכרתי בשאלתי, (ואם לחשך אדם שאין לסמוך עליו מפי שמחבר הספר אשכנזי, אמור לו שפרק זה נכתב בשיתוף עם ר' אהרן גבאי הידוע ביסודיות מחקריו ואינו אשכנזי, וכן מופיעה הערתו בקונטרס המילואים של עלי הדס (עמ' ט) ). האם העדויות הכתובות שם שקריות ח"ו? ולגבי הקביעה שכל מנהגינו נכונים וכו', אם הרב מדבר על מנהגי עדתו (אני מניח בבל), ניחא (אם כי תמוה שמנהג שיסודו בהררי קודש אינו מופיע אצל הגאונים והראשונים), אבל כאמור רוב העדות לא נהגו כך, אז למה הרב משנה את מנהגם המיוסד על הגאונים והראשונים למנהגו המיוסד על הררי קודש? בכל אופן בשאלה זו שנוגעת לענייני מנהגים יותר מענייני סת"ם, הייתי מעדיף לקבל את דעתו של הרה"ג ר' אדיר הכהן נר"ו, שידיו רב לו בתחום זה בפרט ובכל התורה בכלל בברכת התורה

הרב אדיר כהן

ספר פרי אליעזר לא זכיתי שיבוא לידי רק ראיתי דרך המחשב (וקשה ללמוד דברים ארוכים דרך המחשב ועוד חזון למועד בלנ"ד) ובעיקר הדבר, הן אמת שהמעיין הייטב בבית יוסף (וס"ס ל"ב) יראה שיוצא קשר מרובע, ומי שיודע שאבותיו נהגו בקשר זה בוודאי שאין נכון שישנה, ובספר פרי אליעזר שם הביא שכן נהגו בעבר הקרוב רוב בני אשכנז, ולדבריו רק אחר השואה שינו מנהגם, ובזה בוודאי שנכון לנהוג כמנהג אבותיהם. אולם הנוהגים בצורת דל"ת ממש, גם להם יש סימוכין דקשוט מדברי הרב תרומת הדשן בפסקים ובכתבים (סימן קע"ט) והבוא בפרישה שם, וכן מנהג פשוט כיום אצל כל הספרדים ועדות המזרח, ומנהג זה עתיק לפחות כמה מאות שנים, עכ"פ אצל חלק מעדות המזרח. וכבר נכתב מנהג זה בספר מעשה רוקח (פ"ג מהלכות תפלין הלכה י"ג) וז"ל קשר מרובע וכו' לאפוקי שלא יהיה עגול, ויש שנים בעשיית קשר זה, דהעולם נהגו לעשותו כעין מ"ם סתומה וכו' ויש מהמתחסדים שעושים דל"ת אחת לבדה כצורת דל"ת ממש וכו' עכ"ל. ושמעינן מיניה שכבר בזמנו היה מנהג לעשות כאות דל"ת והוא נולד בסביבות שנת ת"ן והיה בא"י איטליה ולוב. וגם דס"ל שאין קפידא באיזה צורה עושה, וגם שהמתחסדים היו מהדרים שכך יהיה, ומה שכתב בפרי אליעזר כמה פעמים שהמתחסדים לשון גנאי במחכ"ת אין זה משמעות הלשון, וכן מוכח מדברי הרב מעשה רוקח גופיה (פ"ג מהלכות ציצית הלכה ח') וכן בשו"ת מהרי"ט ווייל (סימן י"ב) מבואר שאמר לו השד"ר מטבריה שכל התפילין של חכמי ארץ ישראל בזמנו (שנת תקנ"ט) הם בצורת דל"ת ממש (ולצערי בפרי אליעזר ברוב הפעמים שמצטט דברי מהרי"ט ווייל מדלג על שורה זו (ועושה סימן של ….) וגם במקומות במרוקו וכו' שיש שעשו בעבר קשר מרובע ידוע שעשו חלק גם קשר דל"ת רגיל, וכן בתוניס אף שהקשר קצת שונה מ"מ דומה הוא לקשר רגיל, וכן כך קשר הרב בן איש חי בבבל. ועוד ואחר שהמנהג של הדל"ת קיים אצל הספרדים זה כמה מאות שנים עדיין צריך בדיקה יסודית קודם שירצו לפסלו בפרט שלדעת מרן נראה שצורת הקשר לא לעיכובא, וגם לפי הקבלה אם הרב "שמן ששון"] (סימן ל"ה) כתב שכל חכמי בית-אל שינו לדל"ת רגילה מוכח שאין בזה פגם ע"פ הקבלה וכן מנהג כל הספרדים כיום בדל"ת רגילה וצריך לבדוק את העניין לגבי העבר הקדום אצל הספרדים יותר ביסודית ועוד חזון למועד בלנ"ד

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן