Menu
שאל את הרב
print
אא

בגמ' נדרים איתא "אמר רבי יוחנן זו דברי יוחנן בן דהבאי אבל אמרו חכמים אין הלכה כיוחנן בן דהבאי אלא כל מה שאדם רוצה לעשות" כיום בישיבות מדריכים את החתנים לא כהנ"ל אלא כרבי יוחנן בן דהבאי ויש בהדרכה זו מעלות אך גם חסרונות כידוע ליודעים ולא אפרטם כאן. איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם?

הרב אליהו מאדאר

כבר נפסק להלכה בש"ע סימן ר"מ ובה"ע ססימן כ"ה.

וף שיש מקילים, גם מרן ידע מהם ואעפ"כ תפס להחמיר כדברי הראב"ד שאין להקל רק בהפיכת שולחן, וגם בזה יש ליזהר כמ"ש הפוסקים כנודע.

אמנם ידעתי שהיום יש מקילים בטענות מעין אלו, ומפרסמים ההיתרים בריש גלי, אינו נכון כי אין לסוף לקולות ולתאוות ולרצונות ולפיוסים ולמעשים. ואף אם פעמים שנצרך האדם לדבר מסויים ויש מקום להורות לו היתר להוראת שעה, אין להקל לגמרי לכל אחד, כי לא יגמר ההיתרים.

וכבר נצטוינו "קדש עצמך במותר לך", וכל הספרים הקדושים מלאים מזה ואם אין כל אדם יכול ליזהר בכל שעה, שיידע וישאף לזה. אבל כשתורה לו היתר, יצרו מפטפט כנגדו, וימתח החבל עד שייקרע ויגיע ליותר מזה ואכמ"ל

וזכור שאין מצוה למלאת כל תאוותו לגמרי, ולא נצטוינו אלא לקיים המצוה בשמחה וברצון טוב, ולמטרה קדושה, אבל ריבוי עניינים אלו סתם, היא רק עצת היצר, אמנם צריך לתת לו חלקו שלא יפריענו, אבל באמת די לו במיעוט כפי שנטוינו, וכל הרצון וההשתוקקות רק באתה שעה אבל אח"כ מבין שא"צ זה, וכשמקיים מצוותו כמו שצריך די לו, וזהי הדרך הנכונה וה' יעזרנו ע"ד כבוד שמו

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew