Menu
שאל את הרב
print
אא

לכבוד הרבנים ה' עליהם יחיו וכטס"ו. אכי"ר. ישנה שאלה שהיא כמדקרות חרב בלבי ואיני יכול למנוע עצמי מליפול לדכדוך בכל פעם שהיא עולה, והיא שהנה ידוע מה שאמרו בספרים הקדושים שאחר אריכות ימים ושנים עת יפקוד הבורא נשמת האדם, שבעולם העליון אין מלמדין לו לאדם אלא מאשר למד בעולם הזה, ולדוגמא למד שבת ילמדוהו שבת, החסיר אחת ואותה לא ילמדוהו, והנה אני יודע ביני לבין עצמי כמה עמל וטורח וייסורים עד שאני זוכה בע"ה לסיים דף גמרא בהבנה וכו', וכמה עידן ועידנים עד אשר זוכה אני לסיים מסכת, ומי אנוש יודע עת בוא דברו להפקד, וצר לי מאוד שאחר אריכות ימים ושנים לא יניחוני חס ושלום ללמוד איזה חלק מן התורה והדבר כואב לי עד מאוד. ויודע אני שאפשר ללמוד בבקיאות וכו' אבל זה נמנע ממני כי איני יכול לסבול לימוד כזה שאין בו העמקה. האם הדבר הזה אשר אומרים בשם הספרים הקדושים הוא בדוקא כך, או שמא כשייראו בשמים כמה מתייגע האדם ללמוד יתחשבו בו ויניחוהו ללמוד גם שאר חלקי התורה?

הרב רזיאל כהן

אין לי שום ספק שמדקרות החרב שציינת בשאלתך, הן הן מדקרות חרבו של היצר הרע, הוא היצה”ר הוא השטן והוא מלאך המות, אשר צר לו בלימודיך הטובים, ולכן מנסה בתרמית להרפות אותך מלימודך ע”י העצבות והדכדוך, ולהוציאך קרח מכאן ומכאן ח”ו.

– אבל לא תאבה לו ולא תשמע אליו! וכי יש בן אנוש שיכול לומר מה עדיף לפני הקב”ה, האם לימוד בעיון היטב, או לימוד שטחי ומרומה של כל הש”ס?! וכל החשבונות הרבים על הלימוד העתיד במתיבתא דרקיעא אל תחוש להם כלל ועיקר, ובהדי כבשי דרחמנא למה לך?

אנא חוס על נפשך, והמשך בלימודיך בהתמדה ובעיון כפי שהורגלת, במקום ובאופן שלבך חפץ, שכך הוא רצון ה’ יתברך. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, מנה אחת אפיים. והלואי ירבו כמותך בישראל.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן