Menu
שאל את הרב
print
אא

האם הרב שמע על הסערה והטענות אודות הספר "פשוטו של מקרא"?אם שמע - מה דעתו?אם לא שמע - כיצד אפשר לשלוח לו חומר בעניין?

הרב אלדן כהן

מתוך השאלה נראה שאתם רוצים את התייחסותו של מרן ראש הישיבה שליט”א לענין, אך לצערנו לא יכולנו להעביר אליו את השאלה. מ”מ עיינתי בחומר ששלחתם ולא מצאתי בו טענות של ממש.

ראשית מבלי להתייחס לגוף החיבור, שלא עיינתי בו, לענ”ד הרעיון עצמו חשוב מאד. בדורות הקודמים סדר הלימוד בתלמודי תורה היה: מקרא לבד, אח”כ מקרא עם תרגום מילולי לשפת המדינה, ורק אח”כ מקרא עם פירש”י. ואילו היום עושים בהיפך, שמלמדים את הילדים בגן מדרשים עוד לפני שלמדו צורת אות, ופעמים רבות גם כי יזקין אינו יודע להבחין בין פשט לדרש, ובדרש עצמו אינו שם לב מה הכריח את חז”ל לדרוש כן ומה באו ללמדנו. וכבר הורונו חז”ל אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ובכמה מקומות שואלים פשטיה דקרא במאי כתיב, ואם הדבר כן בלימוד הגמרא, על אחת כמה וכמה בלימוד המקרא שיש להשית את הלימוד על הפשט ועליו להוסיף את הדרש. והוא יסוד מוסד בפירושי רבותינו הראשונים, רש”י ואבן עזרא והרמב”ן.

ולעצם הפולמוס, אמנם בחיבור עצמו לא עיינתי, אך ממאמרי הפולמוס נראה שאין בו דבר של כפירה, דהיינו בי”ג עיקרים. מי שחולק על רש”י במקום אחד או באלפיים מקומות אינו כופר בעיקר, כמו שמתבאר בפשיטות מדברי הרמב”ם (פ”ג מהלכות תשובה), וכל עוד הוא חולק בכבוד הראוי הוא גם אינו בגדר מבזה ת”ח ומבזה רבותיו. רבותינו הראשונים בעצמם חולקים באין-ספור מקומות על תרגום אונקלוס ויונתן בן עוזיאל ועל חז”ל בתלמוד ובמדרשים בנוגע לבאורי המקראות. והאומר מה שמותר להם אסור לנו, הרי זו קשה מן הראשונה, והוא-הוא הכופר שאומר שהתורה השתנתה מימיהם לימינו. ועיין בהקדמת ארים נסי יבמות למרן רה”י שליט”א שמנה מקומות רבים שפירשו הראשונים והאחרונים נגד חז”ל במקרא ובמשנה. וע”ש (עמ’ 49) בשם התוי”ט שאין בכך כלום ובלבד שלא יכריע ויפרש שום דין שיהא סותר דעת בעלי הגמרא. ע”ש. וכבר היה לעולמים כי על הרמב”ם והרלב”ג טענו טענות חמורות מאלו, ואת ספרי הרמב”ם שרפו, ואת הלומד בהם החרימו. והכלל בזה כל שיש ספק אמיתי בכוונת המחבר יש לתהות על קנקנו האם הוא מכלל יראי ה’, כי לחשוד ולכתוב ולפרסם הם איסורי תורה, ואדם יכול חלילה לאבד את עולמו בגלל יצר הרע של מחלוקת. וגם בדורנו אותם שיצאו בשצף קצף על החיבור הזה, נראה שהם אותם שחרפו וביזו את גדולי הדור ובתוכם הגראי”ל שטיינמן זצ”ל. ועכ”פ לעניננו הראיה הגדולה שחיבור זה הוא מכלל החושדים אותו ואין בו, ממה שהוא נדפס בצמוד לפירש”י. ותל”מ.

נ.ב. כל האמור כאן נוגע לכשרותו של הפירוש, ולא לגופו.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew


 ;