Menu
שאל את הרב
print
אא

ישמח לקבל תשובה מהרב לגבי 'כוסית הכסף' המשמשת בתור כוסית לנרות חנוכה (מכסף טהור) האם יש בזה הידור (בנוסף לזה שהוא עומד בפני עצמו,ושיש אפשרות לקנות בזול) [מראה מקומות חסד לאברהם, מעיין ב עין הקורא נהר נח, כף החיים תרעג  סו"ס', ילקוט יוסף- עמ' טו, שבט הלוי- חלק ג' סי' רא- מורים בקודש מכסף לזכוכית, פסקי תשובות- ח"ו ס' תרעג' אות ט', הגר"ח קניבסקי כ' ע"ז- בהם דברי טעם, קונטרס גם אני אודך- חנוכה עמ' ל אות כבר, שו"ת דברי דוד (טהרני ח"א ס' תד) דהמדליק חשיב כמדליק בזכוכית ולא בכסף, וכך כתב חזו"א ף- הרוצה לקיים בהידור ידליק נרות של כסף ידליק נמי בכוסיות כסף ולא בכוסיות זכוכית. בתושה"ז (ה, רכג), ר' בנימין חותה- אם היא יכולה לעמוד דעומד לבד חשיב זכוכית., "סדר היום" הלכות חנוכה שיש להשתדל לפחות בקניה של כוסית אחת לנר מצוה של כל יום]

הרב רזיאל כהן

מסתבר שיש בזה מעלה לפי דברי המקובלים המפליגים במעלת הכסף על הזכוכית, אם כי יש אומרים שמסתכלים על כלולות החנוכיה (כשהיא של כסף), בפרט אם בזיכי הזכוכית אינם יכולים לעמוד בלעדיה, רבים אומרים שהם בטלים אליה (עיין פסקי תשובות סי’ תרעג אות ט). וכמדומני שכן שמעתי בשם מו”ר הגר”מ לוי זצ”ל לפני שנים רבות.
אמנם מאחר שכל ההעדפה של הכסף על הזכוכית נובע מדין “זה אלי ואנוהו” (כנזכר בחסד לאברהם המצויין בשאלה), לכן לענ”ד כדאי לבדוק שכוסית הכסף המדוברת אינה מתעפשת ומשחירה במגע עם השמן, כי אם אחר שהדליקו בה פעם אחת היא כבר מתעפשת ופונה הודה זיווה והדרה, וזה המדליק אינו טורח היטב לנקותה בכל פעם, יש לשקול להעדיף עליה בזיכי זכוכית (המונחים על חנוכיית כסף כנ”ל), וראיה מדין כלי חרס ישן שאין מדליקין בו (ע’ בטוש”ע סי’ תרע”ג ס”ג).
להניח כוס אחת של כסף והשאר של זכוכית – לא כדאי לענ”ד, וכמו שאין להניח לכתחילה מקצת נרות שעוה ומקצת שמן (ע’ משנ”ב שם סק”ב, ובהערות איש מצליח). וגם מחזי כמנומר, ואינו “ואנווהו”.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן