Menu
שאל את הרב
print
אא

שלום וברכה, רציתי לדעת אם יש חשש במה ששואלים לרבי מחב"ד ע"י פתיחת ספר אגרות קודש ? האם יש בזה משום לא תנחשו ? משום תמים תהיה עם ה' אלוקיך ? משום קוסם קסמים ? משום דורש אל המתים ? ידועים דברי החיד"א (ברכ"י יו"ד סי' קעט וחיים שאל ח"ב סי' לח אות מא) שהזכיר עניין כעין זה, אך שם איירי בפתיחת ס"ת או תנ"ך שנכתבו ע"י נביאים, וסיים שם 'כי היא חיינו', וע"כ שזוהי הסיבה שלכן אפשר לסמוך ע"ז. וכמו כן, יל"ע לפי פלוג' הרמב"ם והראב"ד וכפי שכבר העיר בזה בשו"ת מלמדך להועיל (חלק א פרק לב סעי' טו). וכמו כן, לא דמיא לפסוק לי פסוקך (חולין צה.) שמבואר ברמ"א (סי' קעט סעי' ד) ובש"ך (שם) דשפיר דמי. ובאמת דעניין לא תנחשו ותמים תהיה כפי שביארו לנו חז"ל דוגמאות לאיסורים אלו, ממש דומים למה שנהגו העם. [וראיתי מביאים מספר שערי הלכה ומנהג (חלק הוספות סי' קי) מכתב מאת הרבי מחב"ד עצמו שמזהיר קצת בפתיחת ספרי קודש בכדי שתהיה השגחה פרטית לענייני חול, ע"ש.] אשמח לתשובה בדבר.

הרב רזיאל כהן

– אחרי הכל “אגרות הקודש” הם ספר קדוש, והפותחים בו – כוונתם לשמים, ויש להם על מה שיסמוכו, כעין פתיחת חומש או תנ”ך. וכ”פ במקור נאמן ח”א (סי’ תתקל”ז). ואין להרעיש נגד זה.
– אם נבוא לחוש בדברים אלו לשיטת הרמב”ם, יש לוש לאסור ג”כ לקרוא תהילים לרפואת חולה, וכמ”ש באורך בביאור הלכה (סי’ קע”טס”י). עש”ב. ובכל זה אין לך יפה מן השתיקה.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew