Menu

מראדין עד בני ברק

ישנם ספרים שלאחר צאתם לאור, אתה תוהה לעצמך איך עד היום הסתדרו בלעדיהם…
 
פעם אחר פעם אני מוצא את עצמי אומר זאת על ספרים מבית היוצר של “מכון הרב מצליח”. המכון זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת להוציא ספרים שקולעים בדיוק לצורך של הצבור, ספרים שכמו שאומרים “אם הם לא היו קיימים – היו צריכים להמציא אותם”. איך למשל, יכולנו להתפלל בסידור ולהפוך דפים עשרים פעם באמצע התפלה, כדי להשלים קטע זה או אחר… איך יכולנו להכין את הפרשה בלי כל הסימנים והעזרים בתיקון קוראים “איש מצליח”… איך יכולנו ללמוד משנה ברורה בלא הערות “איש מצליח”… ועוד ועוד.
 
את אותו דבר ניתן לומר על הפרויקט ההולך ונרקם “הוראה ברורה” על יורה דעה.
 
תזכרו היכן קראתם זאת בפעם הראשונה, אבל לפי תגובות צבור הלומדים, סדרה זאת הולכת להיות הממשיכה הבלעדית של המשנה ברורה על שאר חלקי השלחן ערוך, עד שנמצא 'משנה ברורה' ו'הוראה ברורה' במקום אחד (בספריה)…
 
לא עברה תקופה ארוכה מאז יצא הכרך הראשון על הלכות תערובות, והוא כבר כבש בסערה את היכלי הכוללים, שהחלו ללומדו על הסדר בצמוד לשלחן ערוך.
 
היה זה אך טבעי שהכרך הראשון זכה בפרס היוקרתי שעל ידי עיריית בני ברק.
 
הספרים עדיין לא התקררו משהותם במכונות הדפוס, והנהלת המכון הוצפה בפניות מאברכים הלומדים בשר בחלב המצפים בקוצר רוח להוצאת הכרך השני על בשר בחלב.
 
אז הנה, כעת יכולים אנו לבשר בשמחה על צאתו לאור של הכרך על בשר בחלב.
 
ממשיכים בדרכו
את הספר “משנה ברורה” על חלק אורח חיים לרבנו הגאון מאיר עיני חכמים החפץ חיים זצ”ל, אין צורך להציג. תשאלו כל 'ספרן' ותיק, ולא תופתעו לשמוע, כי אחד מהספרים שזכו להימסר לכורך כמה פעמים, היא הסדרה המופלאה “משנה ברורה”. המשנה ברורה הפך את לימוד השלחן ערוך לבהיר ונהיר, עד שקשה ללמוד שלחן ערוך בלעדיו. והכל בזכות הסגנון הצח והתבנית המנצחת שבנה החפץ חיים בעמל של 28 שנים שלא היה לריק.
 
אלא שבעל החפץ חיים לא הספיק להמשיך את ביאורו על שאר חלקי השלחן ערוך. בהסכמת הספר הנוכחי מספר מרן ראש הישיבה שליט”א שכאשר פנה הראש”ל הגאון רבי יצחק נסים זצ”ל בשאלה לרבנו החפץ חיים אם הוסיף לחבר על יורה דעה, השיבו שלא חיבר יותר. אולם “בזה סלל דרך לבאים אחריו, לחבר פירוש קצר ומספיק על השלחן ערוך” (לשון מרן שם).
 
ולתועלת הקוראים, נצטט את המכתב הנדיר והמקורי שפורסם לאחרונה בכרך הראשון בסדרת “מן הגנזים” כרך א'. הרב נסים שישב באותה עת בבגדד, ביקש לרכוש עשרות סטים מכתבי החפץ חיים, כדי להפיצם בעירו בגדד, ובין השאר ביקש לברר מהחפץ חיים, אם הוא עושה משנה ברורה גם על יורה דעה? תשובת החפץ חיים מפליאה: “ולאשר שאלני אודות חיבור משנה ברורה על יו”ד – אודה ולא אבוש – אודות יו”ד לא עסקתי, חסד הש”י היה עלי לעזרני לברר האו”ח, וגם זה מעשה נסים, כי עסקתי בו לערך כ”ה שנים, כי הוכרחתי ללמוד כל ענין עם ראשונים, וכל הראשונים שהובא בב”י הכל למדתי בחסד הש”י, וכן כל האחרונים שהובא במ”א הכל עיינתי בהם בעזה”י – ובצירוף חברים גדולי תורה… ואין בי כח לעת זקנתי לעסוק ביו”ד ולברר כל פרט למעשה“.
 
מיד לקראת סיום הפרויקט הענק של “משנה ברורה – איש מצליח”, החליט מוה”ר רבי צמח מאזוז שליט”א שהגיע הזמן להגשים את הרעיון עליו חשב כבר שנים, ולהוציא סדרה כתבנית “המשנה ברורה” שתפתח את השער של חלק יורה דעה בפני כל מבקש דבר ה' זו הלכה. כדי להצליח בזה, הבין מורנו הרב צמח כי יש פשוט לחקות את הסגנון של המשנה ברורה, ולבנות את הספר כמתכונתו. זוהי למעשה סוד הצלחתה של סדרה זו בה ניסו ככל האפשר להיכנס ל'נעליו הגדולות' של מורה דרכה.
 
לשם כך, הפקיד כל כרך בידי צמד תלמידי חכמים מופלגים המומחים בנושא. את הכרך הראשון ערכו הרבנים הגאונים הרב רזיאל הכהן שליט”א מחשובי התלמידי חכמים בישיבה מחבר שו”ת מחקרי ארץ ב”ח ומעורכי משנה ברורה איש מצליח ח”ה, והרב ישראל אמויאל שליט”א עורך אחראי למהדורה החדשה של שו”ת “איש מצליח”. את הכרך הנוכחי ערכו הרבנים הגאונים רבי אלרועי כהן ורבי לירן שלום ישי שליט”א שנודעו בעיונם ובבקיאותם.
 
“מכל סעיף רואים עמל”
כדי להגיע לידי עבודה מושלמת, למדו הרבנים העורכים את כל הנושא מהמסד ועד הטפחות, פתחו את כל הספרים בנושא, עיינו וחקרו, ורק לאחר מכן ניגשו למלאכת הכתיבה. מסיבה זו, כתיבת כל כרך אורכת מספר שנים.
 
בכרך הנוכחי התייחסו הרבנים המחברים לנקודה זו: “והנה אפשר שיעלה בלבו של הלומד שהציונים שנכתבו, והספרים שהובאו  הוא ליקוט מספרים. אבל לא כן הוא, אלא רוב הספרים שצוינו כאן נפתחו במקורם, ועמלנו להבין כוונתם. ויותר ממה שכתוב כאן, כתוב לפנינו במחברות ובמהדורות רבות… וכמה פעמים נכתבו הדברים באורך, ואחר כך קוצרו כדי להביא ללומד הדרך הקצרה. וכמה תשובות של הפוסקים ישבנו עליהם ימים על גבי ימים כדי לעמוד על דבריהם ולחפור אוכל מתוכם, אוכל מתוך אוכל… וטרחנו ויגענו לפעמים על סעיף אחד כמה שבועות, ויגעת ומצאת תאמין”.
 
עוד המציינים דבר מעניין כי אחרי כל עמלם, הם מבינים כעת אפס קצהו של מעלת החיבור משנה ברורה, וכמה יגיעות היה עליו ליגע עד שזכה לחיבור זה.
 
הרבנים המסכימים שלעיניהם נגלו גליונות הספר, יצאו מגדרם בהתפעלות מגודל ההשקעה והעמל הבולטים בספר. “מכל סעיף קטן בספר זה רואים עמל רב וכשרון מופלא מאד” כותב הגאון ר' אשר וייס שליט”א בהסכמתו. ואילו מרן הראש”ל הגאון ר' שלמה משה עמאר שליט”א כותב משפט נדיר: “והמעיין בספר בא לידי התעלות מן הסדר והעמל המושקע בו”. הגאון ר' שלמה בן שמעון שליט”א התבטא בהסכמתו: “ספר זה שעתה יוצא לאור אינו כשאר הספרים שהם ליקוטי בתר ליקוטי. יש בספר זה ירידה לעיקר ההלכה בביאור דברי ראשונים והאחרונים מן המסד ועד הטפחות, כולו אומר כבוד, ובודאי שיגילו כל לומדי תורה והלכה לראות תפארת החיבור הוראה ברורה הזה”. ואילו הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט”א כותב: “ראיתי כי אכן עשו מלאכה גדולה מתוך עיון רב…”. כדאי גם לציין את המשפט בו פתח הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א את הסכמתו: “נפעמתי לראות את היצירה המפוארת ספרא רבה “הוראה ברורה”.
 
תועלת גדולה עשו המחברים שבסוף כל כרך הביאו את פסקי ההלכות העולים מכל סימן, ע”פ סדר העניינים, ונקראו בשם “הוראה סדורה”.
 
הסדרה נכתבה לפי מנהגי הספרדים והאשכנזים, והיא מתאימה במיוחד ללומדי 'איסור והיתר' ולמורי הוראות.
 
לא נפריז אם נאמר שיצירה זו תפתח את השער בפני לומדים רבים שעד עתה לא הגו בחלק יורה דעה, שיש בו הלכות שכיחות ביותר כהלכות בשר וחלב, הכשרת כלים, נדה ועוד, ואנשים מחוסר לימוד נכשלים בהם לעתים. כעת, על ידי סדרה זו יהיו “פסקי השלחן ערוך מאירים ומזהירים שבעתיים” (לשון הגרש”א שטרן שליט”א בהסכמתו).
 
בהנהלת המכון מציינים כי כוללים שלומדים בשר וחלב, ישלחו בקשה לפקס: 03-6774060, ויקבלו עותק אחד לספריה חנם.

ניתן להשיג את הספר גם דרך האתר

 לחץ כאן

לעוד מאמרים של הרב עובדיה חן
למאמר הבא
למאמר הקודם

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרב עובדיה חן

4
10
298

מאמרים חדשים

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן