Menu
שאל את הרב
print
אא

שלום וברכה למדתי הסוגיא של נוסח ברכת המינים שיש לחתום מכניע זדים. הבנתי שכיון שיש הוכחות ברורות מכמה מקומות בחז"ל שהנוסח הוא זדים וכן כתבו כל הראשונים לכן כך יש לומר. שאלתי ת"ח אחד שכתב בכמה מקומות לקיים הנוסח מכניע מינים, שאיך אפשר לומר כן הרי בחז"ל מפורש ללא שום חולק שהחתימה היא זדים וזו הוכחה ברורה שאנשי כנסת הגדולה כשתקנו התפילה כתבו זדים. הוא ענה לי וכי מה מה הנוסח של קדיש "תתקבל" שבו התפללו אנשי כנסת הגדולה, או נוסח אתה חונן, או ברכת השנים. האם אתה חושב שנוסח ברכות השחר הנמצאים אצלנו כך יצאו מאנשי כנסת הגדולה? האם עלינו להחזיר את כל הנוסחאות של אנשי כנסת הגדולה (באופן הברור) לסידורים שלנו? כך הם דבריו. רציתי לשאול מה דעת מרן רה"י על כך?

הרב חנוך הכהן

איני יודע מה יאמר ע"ז מרן שליט"א, אבל בפשטות זו טענה לא מובנת הרי ודאי שאנו רוצים להשתמש בנוסחאות של אנשי כנסת הגדולה ולא בגירסאות אחרות שודאי מקורן משיבוש שקרה מכל מיני סיבות, ואם יש לאותו חכם דברים נוספים שבהם אנו יכולים ל דעת את נוסח אנשי כנסת הגדולה, בודאי שנרדוף לדעת גם בהם את הנוסח המקורי

שאלת המשך: שינוי בנוסח ברכת "למינים ולמשנים" מנוסחת חז"ל

תודה רבה על התשובה אותו חכם הוסיף לומר לי אח"כ, שאף אם בחז"ל כתוב נוסח מסוים לפעמים אנו נוהגים אחרת. הוא הביא לי ראיות מברכות השחר שמנהגינו לא כמו שכתוב בגמ' ברכות דף ס:. אחרי העיון בגמ' שם ראיתי שזה טעות משום שכל ברכה יש עליו כמה נוסחאות בראשונים ואנו נוהגים כאחד מהראשונים. אך השאלה היחידה שיש לו היא, מדוע אנו נוהגים לומר למינים ולמלשינים, הרי בכל הראשונים כתוב למשומדים?

הרב חנוך הכהן

מרן ראש הישיבה שליט"א באור תורה תשרי התשנ"ג סי' ח' כתב כדברי כבודו שהנוסחא המדוייקת היא "למשומדים" והשתנה הנוסח מפחד הצנזורה. וכתב שהטעם שאין אנו מחזירים את הנוסח המקורי , כיון שהמלה "משומד" נשכח פירושה, והמורה במלת "מומר" הנח להם לישראל לומר "למינים" ע"ש.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew