שאל את הרב
print
אא

אדם שאוכל בסוף סעודתו דברים שבאים לגרר תאות האכילה שכתב בברכ"ה ח"ג עמוד שסב שא"צ לברך עליהם אפי' שמביאם רק בסוף לקינוח ואילו דעת הגרע"י זצ"ל שצריך לברך וביארו דבריו בהערות אי"מ סימן קעז אלא שכתבו שם שלכו"ע אם אכל ירקות חיים בתחילה וכעת רוצה לאכול גם בסוף לקינוח א"צ לברך עליהם עפ"י דברי הריטב"א ועוד ושאלתי מדוע לא כתבו את העצה שכתב בברכ"ה פ"י סעיף סז לצאת אליבא דכו"ע ועוד ברצוני לשאול לדעת ההליכו"ע פרשת נשא סעיף ט שמשמע מדבריו לחלק בין סלט ירקות לירק שלם שעל סלט א"צ לברך בסעודה ואילו על ירק צריך לברך וצ"ב בזה דמה שעל סלט ירקות אין מברכים היינו משום שגורר תאות האכילה וא"כ ה"ה בירק שלם ומדוע בהערה שם כתב שאנן לא קיי"ל שירקות חיים הוו דברים הבאים מחמת הסעודה 

הרב רזיאל כהן

בהערות איש מצליח שם (סימן קע"ז סק"ב) מדובר על אדם שכבר אוחז בסיום אכילתו ובא לשאול האם יברך על הירקות, ואה"נ אם בא לשאול קודם הסעודה שייך להודיע לו מ"ש בברכת ה' ,פ"י סעיף ס"ז.

החילוק בן סאלט לירקות חיים, מבואר בברכ"י (סימן קע"ז סק"א) שרק סאלט היו עושים לגרר תאוות האכילה , והברכ"ה שסובר שגם ירקות חיים מגררים, זהי מפני שבזמניינו נשתנה רגילות האנשים, וכמבואר בדבריו ח"ג שנ"ב בהערה.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0