Menu
שאל את הרב
print
אא

שלום לכבוד הרה"ג כתוב בסימן רסד סעיף ה' ברמ"א אם נתן אב למוהל, אסור לחזור בו. בב"י נראה שהוא פחות חושש לדבר. בעקבות הדברים הכתובים בשו"ע רציתי לשאול על מקרה ששמעתי לאחרונה. לאחרונה שמעתי על מקרה בו יש מוהל שנכנס למחלקת נשים בבית החולים ובכל מיטת תינוק שהוא רואה שיש שם תינוק זכר (מיטה כחולה) הוא שואל את האמא מתי הברית, ובכך הוא מעין 'כופה' על ההורים את עבדתו כמוהל עליהם, לאחרונה היה מקרה בו האבא התחייב לחברו המוהל עוד שאשתו הייתה בהריון שהוא יהיה מוהל בברית בנו. אלא שאותו מוהל הנזכר לעיל הגיע לבית חולים ואמר לאם התינוק מתי הברית, אם התינוק אמרה לו שהיא אינה מתעסקת בדבר אלא יש להתקשר לבעלה. הוא התקשר לאבא לשאול אותו מתי הברית, האב של התינוק שכח שהוא הבטיח לחברו ואמר לאותו מוהל את זמן הברית והמקום. לאחר אותה שיחה נזכר האב בדבר והתקשר למוהל בכדי להגיד את הדבר ולבקש ממנו למחול לו על הדבר. המוהל הנזכר אמר שהוא לא מוחל והוא המוהל, והוא זה שימול את הבן. אותו אב התקשר לרבו ורבו אמר לו שזה בעיה, ויש לו לתת למול, אם כך היה נכון לפסוק במקרה זה? או שהמוהל אינו נוהג כהוגן ואין לחשוש לדברי הרמ"א?

הרב רזיאל כהן

א) בעיקר הדין נראה באמת שדעת מרן כהרא”ש שאין בדבר בית מיחוש כלל (וכפי שביאר ד’ הרא”ש בהגהות יד אברהם סי’ רסד, דלא כהש”ך). ואפשר שגם הרמ”א מודה במקום שנוטלים כסף על המילה. ואכמ”ל.

ב) איני רואה פסול במה שהמוהל מנסה לשווק ולהציע את עצמו בצורה הנזכרת בשאלה, כל בעל מקצוע מפרסם את עצמו בדרכים שרואה לנכון, וזו אחת מהם. בכל אופן גם אם האב הודיע למוהל הנ”ל על זמן הברית והמקום, עדיין לא הבטיח לו שהוא יהיה מוהל.

ג) בנדון השאלה האחרונה על המוהל שהתקשר לאבא וכו’ אם הפרטים שצוינו בשאלה מדויקים – נראה שמותר לאב לכתחילה לבטל את התחייבותו למוהל האחרון ולחזור לחבירו הראשון, וכמ”ש הט”ז (סק”ה) דבכה”ג אמרינן אנן סהדי שלא נתחייב למוהל שהוא זר לו. ע”ש. וכ”ש בנדון שלנו שכבר הבטיח מראש לחבירו (אע”פ שעדיין לא נולד התינוק) דיש בזה חשש “לא יעשו כזב” ואידך

שאלת המשך: לחזור בו מנתינת מילה למוהל

"איני רואה פסול במה שהמוהל מנסה לשווק ולהציע את עצמו בצורה הנזכרת בשאלה, כל בעל מקצוע מפרסם את עצמו בדרכים שרואה לנכון, וזו אחת מהם."מחילה מכבוד הרב - הרב לא רואה בעיה שגבר יכנס למחלקת נשים אחרי לידה - כאשר היא לבושה בחלוק ושוכבת במיטת חוליה אחרי לידה? וכי אין בכך חוסר צניעות? אני יוכל להסכים שמוהל שמניח כרטיס ביקור במחתקת נשים זה בסדר גמור אבל להיכנס לכל חדר וחדר של יולדת ולדבר איתה על שיווקו, נראה בעיני בעייתי.

הרב רזיאל כהן

1. מדבריך בשאלה הקודמת היה נשמע שלא חוסר הצניעות הוא שהציק לך, אלא שהוא מניח כרטיס וכו’ ובכך הוא מעין “כופה” את עבודתו. וע”ז השבתי כענין שאין כאן שום כפיה, אלא “הצעה”, ואין בזה פסול.

2. אם באמת יש בזה חוסר צניעות, וכפי שפירטת עכשיו – חטאו ישא האיש ההוא.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew