Menu
שאל את הרב
print
אא

בס"ד בהמשך לשאלה כפי שכת"ר רושם שהכלל הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו יתכן וחל רבי טרפון אך שם לא נפסק כרבי טרפון ונאמר שם שהוא חברו אזי איך? אולי כוונת הרב שמדובר בתקפות שונות שבתחילה היה רבו,? וכן שאלה לגבי הכלל (הלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו) חל ר"ג הרי במחלוקת בברכות דף כח: כנ"ל בשאלה החולקים הם ר"ג רבי יהושע ורבי עיקבא נפסקה ההלכה כרבי עיקבא ולא ר"ג אזי איך והאם למרות זאת הכלל חל גם על ר"ג ?

הרב משה עטיה

  • לא הבנתי השאלה הראשונה, בזה גופא נחלקו האם רבי טרפון רבו או חברו, ולפי המ”ד שהיה רבו, הלכה כרבו ומי שפסק דלא כר”אט משום דלריו”ח לא היה רבו. אבל לר”ל היה רבו. [ונפסק כריו”ח], – וזה הכוונה דיתכן שחל על ר”ט – דהיינו לדעת ר”ל.

אבל מכמה ראשונים משמע דס”ל דר”ט רבו היה [וצ”ל דס”ל דהלכה גם בסוגיא בכתובות כר”ט] – ע’ תוס’ ע”ז (דף מה ע”א) ד”ה אמר. ובס’ הכריתות (שער א’ אות ב’), וע’ בש”ך חו”מ (סי’ כ”ה ס”ק י”ד אות ג’ בסופו) שמסתפק בזה.

  • לגבי ר”ג באמת אתה צודק ולא ברור שהיה רבו וכ”כ בשד”ח שם. [אף שבס’ יוחסין כ”כ שהיה רבו, כ’ השד”ח דצ”ל דתלמיד חבר היה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן