תלמוד בבלי

מציג את כל 15 התוצאות

ארים נסי – יבמות

חידושים עמוקים לצד הערות קצרות, ביאורים בפשט לצד הגהות קולעות על מסכת יבמות. ובסופו, מבחנים שערך מרן שליט"א לתלמידיו על מסכת יבמות, וכן "קונטרס הכללים" - מאות כללים מקוריים שהתבארו...

₪ 50 הוספה לעגלה קנייה מהירה

ארים נסי – מסכת גיטין

חידושים עמוקים לצד הערות קצרות, ביאורים בפשט לצד הגהות קולעות על מסכת גיטין. ובסופו, מבחנים שערך מרן שליט"א לתלמידיו על מסכת גיטין, וכן "קונטרס הכללים" - מאות כללים מקוריים שהתבארו...

₪ 50 הוספה לעגלה קנייה מהירה

יברך ישראל

חידושי ש"ס על מסכת גיטין

₪ 40 הוספה לעגלה קנייה מהירה

יתר הבז – צדקה לחיים

רבנו נהוראי ג'רמון ובנו רבי חיים זצ''ל - מן קמאי תקיפי מתא מחסיא תונס הבירה, מלפני כמאתים וחמישים שנה. יתר הבז, מכיל: חידושי מסכתות, כתובות סנהדרין וזבחים (כמעט דף אחר...

₪ 50 הוספה לעגלה קנייה מהירה

משמרות כהונה – ג’ חלקים (מהדורא רביעית)

חידושים על הש"ס כולו, מכילתא, ספרא, ספרי ומסכתות קטנות. מגודל עמקותו ועיונו, צחות לשונו וקוצר סגנונו, התחבב הספר מאוד על לומדיו, ונקבע כאחד מספרי היסוד ללימוד הגמרא. בהיכלי הישיבות בתוניסיה...

₪ 149 הוספה לעגלה קנייה מהירה

ספר התשבי

כולל ביאורים וכללים למלים קשות שהובאו בתרגומים בתלמוד ובמדרשים. מוגה ומדוייק על פי דפוס ראשון שנת ש''א. עם הערות וביאורים מהגאון יעב''ץ (יצא לאור מעצם כתב יד קדשו), והגאון ר'...

₪ 40 הוספה לעגלה קנייה מהירה