Menu

שאל את הרב

סינון אפס

רבנים

נושאים

עבור לשאלה מספר:

מאגר שו"ת (סה"כ 16924 שאלות)
המעניינים
אחרונים
הנצפים ביותר

להקדים או לאחר סעודת בר מצוה

בשעת הצורך אפשר להקדים או לאחר כרצונכם, אך כדאי לעשות סעודה קטנה בבית ביום המדוייק לייקר את הזכות להכנס לעול המצוות.

בישול בגרמא של מאכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי

עיקר היתרו הוא משום גרמא, אך כיון שהרבה מחמירים בזה, אין לך בו אלא חידושו ואין להתיר בדבר שלא נתבשל כל צורכוץ

חיוטי האסלה עם חומר צובע בשבת

מדברי הפוסקים שהתירו בסבונייה נראה שזה רק בצירוף הטעם שהוא הסרת המונע וגרמא (ועיין חזו"ע שבת ה' עמ' כ"ח ל"ב) משא"כ בנ"ד ובפרט שבסבונייה עיקר המטרה היא לסלק הצואה מהאסלה וגם כשאין סבונייה פותחים את המים שם, ולכן הוי טפי פסי"ר משא"כ בשאלתך שזה מעשה מיוחד של חיטוי וצביעה וקשה להגדירו כפסי"ר ולכן נראה לאסור בזה .

הזזת אוהל (ציליית גזיבו) ממקמו בשבת

עיין בספר חזו"ע (שבת ה' עמ' ש"ז והלאה) שהביא מחלוקת בדין טלטול מטריה שהייתה פתוחה כבר מע"ש, ולהלכה החמיר. אך נראה מהדברים שזה דוקא במטריה שבעצם ההרמה הראשונית שלה נעשה אוהל אך בדוננו שזה כבר עומד ומאהיל מותר להזיזו ממקום למקום ( וע"ע במנוח"א ח"ג עמ' קפ"א) וזה כמובן חוץ מאיסור מוקצה במידה וישנו

הוספת מים חמים לחמין של שבת

א. אסור כי המים מתקררים באויר כשנשפכים אל הכוס ומהכוס אל הסיר ואח"כ חוזרים ומתבשלים בסיר ויש בישול אחר בישול בלח (עיין ש"ע סימן רנ"ג ס"ד)

ב. יש מתירים כאשר מניח שקית עם מים בתוך הסיר מיום שישי ואם רואה שחסר מים בשבת מנקב השקית ויוציאים המים, וכן יש אפשרות להכניס מצקת לתוך מיחם המים ואחר שהמצקת רותחת להכניס המצקת לתוך הסיר עמוק ואז יצאו המים ועוד דרכים באופן שאין המים מתקררים באויר

מותר. (מחקרי ארץ ח"ב סימנים מ"מ"ז) אך כיון שיש כיום משחות נוזליות יותר שאין בהם חשש ממרח לכל השיטות יש להחמיר להשתמש בהם.

דיבור בענייני מלחמות בשבת

לא . ומ"מ גם תה"ד היקל רק בדיבור ולא בקריאה. (כ"מ במנוחת אהבה ח"א וע"ע בשו"ת מחקרי ארץ ח"א סימן י"ג)

דין הטמנה בצונן בשבת

להפיג צינתו – פירוש שלא יהיה קר מידי אך לא יתחמם כלל.

ומ"מ התיר בחז"ע גרם הדלקה הנ"ל מטעם גרמא ולא מטעם שזה הטמנת צונן, וה"ה לשניצל הנ"ל

דין חב לאחריני

מקור דין זה הוא בכתובות (דף פ"ד סוע"ב) ועוד מקומות, ופסקו מרן בש"ע ח"מ (סי' ק"ה ס"א). ונאמר גבי התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים שלא קנה, וזה מוסכם שאין לעשות כן, וגם בדי' לא מועיל. (ולמדו מדין זה לכמה עניינים, אם יש לך שאלה ספציפית יש לפרטה במפורש).

להכות על יתושים עם עיתון וכיו"ב בשבת

אם אכן יש לחוש שימותו, אסור משום ספיקא דאורייתא לחומרא (לא ספק פסיק רישיה). וגם באיסור צידה דרבנן (שאין במינו ניצוד) לא התירו אלא כשנמצא על בשרו ועוקצו (ש"ע שט"ז ט') ולכן אין להתיר אלא להבריחם בנחת. ושוב הראני ידי"ן הרה"ג ר' תומר בוכריץ למ"ש מר זקנו הגר"ש מאזוז זצ"ל בספר כסא שלמה (סי' צ"ג) שנשאל בכיוצא בזה והעלה דהעושה כן קרוב הוא לאיסור תורה במזיד, וצריך כפרה. ע"ש. וע"ע במשנ"ב (סי' ש"ח סקצ"ט).

וכמו כן התיר הגרע"י זצ"ל לרסס חומר הדברה באויר (לא לנגדם ממש) ולהשאיר חלון פתוח לרווחה דכיון שאינו מתכוון מותר. (הליכות עולם ח"ד עמ' ט"ו).

+ טען עוד
לא מצאת את התשובה?
שלח שאלה לרב

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew