השיעור הבא: פרשת בהעלותך - הדלקת נרות שבת על ידי חשמל

close
error print mp4file_downloadfile_download
אא

השיעור השבועי – מוצאי שבת פרשת נשא

אמירת תיקון חצות בין שבועות לתשעה באב | איחור לתפילה | דילוג בתפילה | קריאת הפתיחה לתפלה מותתפלל חנה | חובתו של אדם לשלש שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד | ההבדל בין תלמוד לגמרא | רמת המוסר של עם ישראל שנלמד מהסיפור של 'פילגש בגבעה' | פרשת הקטורת | טלטול שעון בשבת במקום שאין עירוב | מדוע קוראים דווקא פרק איזהו מקומן מכל המשניות?
 
 
 
פרשת נשא הפרשה הכי ארוכה בתנ"ך | חשיבות כל אות ברש"י | בזכות מה מסכת בבא בתרא נעשתה גדולה? | מה הפירוש חרצן ומהו זג? | ברכתם של הענבים בלי גרעינים | מדוע 'זגים' בדגש? | הפטרת נשא | הלילות הקצרים שיש אחרי חג השבועות | הלילות הקצרים שיש בצרפת | טובתה של ארץ ישראל | אמירת תיקון חצות בין שבועות לתשעה באב | תיקון חצות ותפלה בנץ החמה מה עדיף? | היופי המיוחד שיש בחיבור בית יוסף | איחור לתפילה | דילוג בתפילה | מי יכול להתפלל תפילה קצרה שהיא תפילת הביננו? | תפילת הביננו בימי החורף | הכנה לתפילה וישיבה בבית הכנסת אחר התפילה | כמה זמן זה 'שעה'? | קריאת הפתיחה לתפלה מותתפלל חנה | תחילת התפלה של האשכנזים מ'מה טובו' | הכבוד של התורה לאשה | איך היה הגיור של רות המואביה? | מקור משפחתו של הרב יששכר מאיר זצ"ל | לימד את המיניסטר הגרמני הלכות שחיטה ובזכות זה גרם שהרפורמי לא נבחר לראש השוחטים | חובתו של אדם לשלש שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד | ההבדל בין תלמוד לגמרא | שריפת התלמוד בשנת שי"ד | מדוע התחבר ספר עין יעקב | הצנזורה שעשו על הגמרא | תיקון הגאונים לקרוא בכל יום פרשת התמיד משנת איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל | ספק ספיקא צריך להיות מתהפך? | מדוע קוראים פרשת העקידה? | המקומות בתנ"ך שכתוב 'מאכלת' | רמת המוסר של עם ישראל שנלמד מהסיפור של 'פילגש בגבעה' | מדוע נהרגו שבעים אלף מישראל בענין של פילגש בגבעה? | אודות תפילת הרב חיד"א שנתקנה אחר פרשת העקידה | המקור לתפילת 'לעולם יהא אדם ירא שמים' | מדוע צריך לומר הנוסח 'וישכים ויאמר'? | זיכרונו המדהים של הרב חיד"א | היכן ראינו מקור למה שכתוב 'ומשמחתך ששמחת בו קראת שמו ישראל וישורון'? | עיקר הנוסחא 'אשרינו כשאנחנו משכימים ומעריבים' | אמירת יהי רצון שלפני הקטורת ביום השבת | מדוע ד' הסממנים של הקטורת הראשונים כתובים בה"א הידיעה? | טלטול שעון בשבת במקום שאין עירוב | דעת המשנה ברורה לגבי טלטול שעון בשבת | הבעיה שיש בנוסח 'אביי הוה מסדר סדר המערכה'  | מדוע מרן בבית יוסף הביא צורת האותיות של האשכנזים? | מדוע קוראים דווקא פרק איזהו מקומן מכל המשניות?
לעוד וידאו ממרן ראש הישיבה

מרן ראש הישיבה

3.5K
2.1K
46

הנבחרים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0