Menu

השיעור השבועי – מוצאי שבת פרשת וישב

close
error print mp4file_download file_download
אא

השיעור השבועי – מוצאי שבת פרשת וישב

שלשת המצוות בהם נלחמו היוונים – חודש, שבת ומילה | ניצוץ הקדושה והאמונה שיש בכל יהודי | מהיכן נדע שפעם היו בטלים ממלאכתם בראש חודש? | מדוע בתימן נהגו בראש חודש לבוא למנחה שעתיים לפני הזמן הרגיל? | מי שרוצה להיהרג ולא לעבור על איסור אכילת נבלה וכדומה האם זה מותר? | איזה רב היה מביא לאשתו מתנה כתבי קבלה…? | אדמורי”ם למעלה מהזמן? | מדוע אסור להדליק נרות חנוכה בשקיעה? | ג' הדעות השונות שיש בזמן בין השמשות – היראים, רבנו תם, הגאונים | 'ואל תטוש תורת אמך' איזה תורה יש לאמהות? | הקשר שיש בין זאת חנוכה להושענה רבא.

 
 
 
 
ברית מילה | היהודים מעל הטבע ומעל החשבונות של האיצטגנינות | שלשת המצוות בהם נלחמו היוונים – חודש, שבת ומילה | טענות היוונים כנגד מצוות אלו |  מהיכן נעשים הכוכבים? | החוזרים בתשובה שיש בימינו | חזרתו בתשובה של בירנבוים | מאות אלפי בעלי התשובה שיש בדורנו | ניצוץ הקדושה והאמונה שיש בכל יהודי | בריאות האדם על ידי ברית המילה (לבד ממעלתה הרוחנית) | שלושת המצוות – חודש, שבת ומילה שנרמזים בימי החנוכה | איזה גויים מלים את בניהם בימינו?
 
ראש חודש |  מהיכן נדע שפעם היו בטלים ממלאכתם בראש חודש? | ביאור המשנה 'אשה נותנת פלפל לתוך הפה מפני ריח הפה' | מדוע בתימן נהגו בראש חודש לבוא למנחה שעתיים לפני הזמן הרגיל? | הקיבוץ והמנגינות שגנובים מהקדושה | הדלקת נר ואכילת בשר בראש חודש.
 
'יהרג ואל יעבור' | מדוע החשמונאים מסרו נפשם על איסורים שאין עליהם ציווי 'יהרג ועל יעבור' | מי שרוצה להיהרג ולא לעבור על איסור אכילת נבלה וכדומה האם זה מותר? | מחלוקתם של התוספות והרמב”ם בדין זה | הראיה שיש בדין זה מהירושלמי והגרסאות השונות שהיו בירושלמי | אות אחת שמשנה משמעות של ענין שלם | מסירות נפש על מצוות קלות בשעת השמד.
 
כוונת הפתילה | (דוגמא לאות אחת שמשנה משמעות | איזה רב היה מביא לאשתו מתנה כתבי קבלה…? | הכוונות שיש בהדלקת נרות חנוכה | איזה תשובה יותר גרועה מהמעשה? | אדמורי”ם למעלה מהזמן? | הסבר דברי הרש”ש בכוונת הפתילה | ארבעת הגוונים שיש בפתילה.
 
זמן הדלקת נרות חנוכה | החובה להודות על האמת | לימוד הכתיבה מילדות | הנהגתו של רבי חיים קניבסקי בהדלקת נרות חנוכה | מדוע אסור להדליק נרות חנוכה בשקיעה? | אמירת 'ועל הנסים' בוי”ו בברכת המזון.
 
 הדלקת נרות חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת | הזמנים השונים שיש בהדלקת נרות שבת בערי הארץ | זמן הדלקת נרות שבת בערי הקודש ירושלים | 'חכמים הזהרו בהשגותיכם' | ג' הדעות השונות שיש בזמן בין השמשות – היראים, רבנו תם, הגאונים | מדוע בערב שבת חנוכה יש לאחר הדלקת נרות שבת 20 דקות קודם השקיעה? | הדלקת נרות חנוכה במוצאי השבת לפני שמגיע זמן רבנו תם | באיזה דרך אפשר לצאת ידי חובה גם כדעת רבנו תם קודם זמן רבנו תם? | זמן בין השמשות לדעת ר”ת | הדלקה אחר 'ואתה קדוש'.
 
הוצאת ב' ספרים ביום ר”ח טבת | אמירת שיר של יום בראש חודש | מתי אומרים 'מזמור שיר חנוכת הבית'? | המקור שיש למנהג אכילת סופגניות בחנוכה | המקור שיש למנהגי הספרדים | מנהג 'צאן קדושים' שנהוג בבעלזא יום אחרי שבועות | 'ואל תטוש תורת אמך' איזה תורה יש לאמהות? | שמירה על מנהגי אבות | מנהג אכילת תבשיל של תרדין (פקייל'ה) בליל שבת.
 
קריאת מזמור 'יושב בסתר' | הטעם לקריאת מזמור 'יושב בסתר' ז' פעמים אחר הדלקת הנרות | 'במשך חמש שנים אף אחד מהחיילים לא נשרט בזכות יושב בסתר' | שיר של פגעים נגד פיגועים | מנהג האשכנזים לומר 'פתקא טבא' ביום האחרון של חנוכה 'זאת חנוכה' | הקשר שיש בין זאת חנוכה להושענה רבא.

לעוד וידאו מרן ראש הישיבה

מרן ראש הישיבה

3601
2999
53

הנבחרים

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן