featured_play_listnotifications_noneprintwatch_laterfavorite
אא

ששמת חלקי מיושבי בית מדרש כסא רחמים

דרשת מרן ראש הישיבה בסיום שבת תענית הדיבור הנהוגה בישיבה משנים רבות, סיום רמב"ם , הרבות ספרים, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש כסא רחמים,  כחא דהיתירא או כחא דשטוטא, ברכת המזון על הכוס בפחות מדקה, מספר מקרים שניסו תלמידי חכמים ללמוד אליבא דהלכתא בחסרון העיון ושגיאות היוצאות מזה, לדבר בין שלם ייחוד לקיום המצווה, הכרת הטוב של משה, מניין ידעה בת פרעה שמה מילדי העברים הוא, משה נקרא משה כיוון שעתיד למשות את ישראל ממצריים, הכרת הטוב של יתרו, לחני הספרדים יכולים להחזיר בתשובה,המיוחד בלימוד של תלמידי ישיבת כסא רחמים.
דרשת מרן ראש הישיבה בסיום שבת תענית הדיבור הנהוגה בישיבה משנים רבות, סיום רמב"ם , הרבות ספרים, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש כסא רחמים,  כחא דהיתירא או כחא דשטוטא, ברכת המזון על הכוס בפחות מדקה, מספר מקרים שניסו תלמידי חכמים ללמוד אליבא דהלכתא בחסרון העיון ושגיאות היוצאות מזה, לדבר בין שלם ייחוד לקיום המצווה, הכרת הטוב של משה, מניין ידעה בת פרעה שמה מילדי העברים הוא, משה נקרא משה כיוון שעתיד למשות את ישראל ממצריים, הכרת הטוב של יתרו, לחני הספרדים יכולים להחזיר בתשובה,המיוחד בלימוד של תלמידי ישיבת כסא רחמים.

מרן ראש הישיבה

3.5K
1.5K
38

הנבחרים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0