Menu

שמות וענייניהם

שאל את הרב

נתינת השם “ציון” לבת

כל שם שהוא של בן יש בעיה לקרוא לו לבת. ואמנם בתנ”ך ציון תמיד לשון נקבה (לדוגמא: ותאמר ציון עזבני ה’), ומ”מ מכיון שמקובל היום לקרוא כך לבן לא כדאי לקרוא לבת כך.

צוואת ר יהודה החסיד

ה’ באב יום הילולת מרן האריז”ל

כתב מרן הגרע”י זצ”ל בספרו יביע אומר חלק ב’ (א6בהע”ז סי’ ז’) שישנו את שמה של הבחורה ושיתרגלו בכלה שלושים יום, ותקבל ברכה מכמה גדולי הדור ואז אין כל חשש בזיווג זה, עכ”ל הטהורה.

[אגב אם שם הכלה וחמותה שוים ויש שם נוסף לאחת מהן בזה יותר קל להקל כמ”ש כמה אחרונים הרב תירוש ויצהר (סי’ כ”ד) בשם החת” שעשה מעשה כן. וכ”כ בכרם שלמה (א”ע סי’ ב’)].

מנהג תוניס ששם הכלה לא יהיה שווה לשם אם החתן

בספר עלי הדס עמוד 740 כתב שאין בזה מנהג בתונס ויש מקפידים ויש שאינם מקפידים. ולכן אפשר להוסיף שם כנהוג ולגשת לשידוך. בהצלחה.

נתינת שם לבת על שם של בן

מצטערים על האיחור בתשובה, ובטח כבר קראתם לה שם, אך בשביל הידע הכללי (וגם בשביל אחרים שקוראים תשובות באתר) נכתוב את התשובה שלא כדאי לקרוא לבת על שם של בן אפילו אם מחליף את השם לשם של נקבה (כמו הדוגמא שלכם). כ”כ בספר ויקרא שמו בישראל פרק י”ט).

דעת הרב על השם ליאב לבת

אינו כדאי, כי הוא שם בן, וגם יש בו לשון אב, שמצאים לבן.

שם לבת יש הרבה ששמות יפים, אם שמות מפורסמים של אמותינו שרה רבקה וכו’, אלישבע אסתר וכו’ ואם שמות חדשים, אפשר אודיה או אודליה, או הילה או תהל, או תהלה, או שירה, איילה ועוד.

שם לילדה

נראה שבשני השמות מבטאים את היו”ד דוקא אוריָ[א]ן.

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew