Menu
שאל את הרב
print
אא

אנוכי תולעת ולא איש וחלילה לי מלדון עם רב רק לבקשת האמת רצוני להעיר לגבי הראיה מלוט והמלאכים לא מבעיא לרש"י שמפרש אל נא אד' שזהו שם של קודש וכך הוא בחז"ל בשבועות כפי שציינתם וכתב הרמב"ם בענין זה והאומר שהוא חול לא אמר כלום[באור שמות קודש וחול הובא בתורת הרמב"ם עה"ת] אלא אפי' החזקוני כותב כך חול הוא זה ולפיכך סיים כאן את הפסוק ואח"כ חזר להתפלל להקב"ה הנה נא מצא עבדך חן ולפי המסורת קודש הוא וכתיב באלף דלת ע"כ א"כ ההמשך לכו"ע פניה להקב"ה וכפי שאמרו חז"ל בענין זה מי שבידו להמית ולהחיות והשתא מצאתי מציאה יפה שיונתן תרגם ואמר לוט לותה בבעו מינך אמתין לי שעה זעירא עד דנתבוע רחמין קדם ה' והיינו שפנה למלאכים להמתין שיבקש מהקב"ה ולא שביקש מהם וראיתי ציטוט מהרמב"ם במורה נבוכים ב' ז' שמסביר על בחירה מאוד מצומצמת שיש להם עכ"פ מסתבר שפשוט לא הבנתי את כוונתכם וזהו שאמרתם "מרווח עשיה לפי שיקול דעתם" אבל לא שאפשר להתפלל ח"ו אליהם אלא שאמרתם שבקשה באותו מרווח איננה ע"ז הבנתי נכון? שוב סליחה על ההטרחה של כת"ר שליט"א

הרב רזיאל כהן

פירושך בחזקוני הוא אמת ונכון. אבל עדיין לא יצאנו מכלל מחלוקת, ובתשובתי הראשונה ציינתי לרבנו בחיי והרד”ק שלא פירשו כן, ודבריהם מסתייעים ממדרש שכל טוב (מובא באוצר המדרשים) על הפסוק הנה נשאתי פניך וגו’: אמר לו גבריאל בשביל שחלקת לי כבוד וכו’. ע”ש. וזכורני שבעבר ראיתי שהגר”ח קניבסקי נר”ו נשאל על זה, והשיב שמדרשים חלוקים הם (וכעת קשה עלי החיפוש). וכעת ציינת לנו את דברי הרמב”ם במורה נבוכים (ח”ב פ”ז), ועיינתי שם ומצאתי שגם בדבריו מבואר שמבין בפשיטות שהמלאך בעצמו הוא שאמר ללוט הנה נשאתי פניך וכו’. כיעו”ש. ואם כי לדינא בודאי אין לזוז מן המפורש בגמרא בשבועות ששם זה הוא קודש, אבל כל כוונתי בצייני למעשה של לוט בתשובתי הראשונה, היתה לומר רק שענין הבקשה מן המלאכים אינו דבר מופרך. ויש לו אסמכתאות.
אגב, גם בגמרא בשבועות הנ”ל לא הכריחו ששם זה קודש מעצם הבקשה שביקש לוט להניח את צוער (ייתכן מפני שבאמת זה לא מופרך לבקש ממלאך, וכנ”ל), ולא הוכיחו שלוט מדבר עם הקב”ה אלא מחמת שאמר לוט “ותגדל חסדך…. להחיות את נפשי” ומשמע שמדבר עם מי שבידו להמית ולהחיות. ע”ש.
מה שכתבתי בתשובתי הראשונה ש”יש למלאכים מרווח עשיה”, אכן כיוונתי לבקשת התכבדו מכובדים וכו’ שמרוני עזרוני המתינו לי וכו’, וזה מוסכם לכל הדעות (זולת להגר”ח מוולאז’ין שציינת באחת משאלותיך הקודמות), אבל להתפלל אליהם ולבקש בקשות הרי זה שנוי במחלוקת שנידונה כאן באריכות.
שמחתי מאד לדון עמך, ועל ידך נתלבנו הדברים יותר. ותודה רבה. אלא שהאכסניא הנוכחית מיועדת בעיקר לשאלות קצרות בהלכה למעשה, ולא למשא ומתן ארוך בהשקפה.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן