Menu
שאל את הרב
print
אא

ראיתי שבפרקי דרבי אליעזר נאמר שבעלה של שלומית בת דברי הוא בן בנו של דן ובמדרש רבה נאמר שבעלה של שלומית בת דברי נאמר שבעלה הוא דתן אז כתבתי חידוש ליישב את המדרשים הנה החידוש שלי:במדרש רבה נאמר שבעלה של שלומית בת דברי הוא דתן ובפרקי דרבי אליעזר נאמר שבעלה של שלומית בת דברי הוא בן בנו של דן אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים זאת אומרת ששתיהם נכונים אבל איך זה יתכן התשובה היא כזאת שיש שני שלומית בת דברי אחת זה הוא שמה האמיתי(אשתו של בן בנו של דן)ואחת זה הכינוי שלה(אשתו של דתן)ולמה היא מכונה שלומית בת דברי בגלל שהיא נאנסה על ידי מצרי כמו אשתו של בן בנו של דן בגלל שהיא הייתה מדברת עם כל אדם ואומרת לכל אדם שלום יש לי הוכחה לדברים שלי בגימטריה שלומית בת דברי אשתו של דתן גימטריה עם הכולל השם שלה זה לא שלמית בת דברי זה אך ורק הכינוי שלה שלומית בת דברי אשתו של בן בנו של דן גימטריה שלמית בת דברי זה הוא השם האמיתי והמקורי שלה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן גימטריה עם הכולל ושמה הוא לא שלמית בת דברי למטה דן אשתו של דתן בן דאליאב ואשתו של בן בנו של דן גימטריה הם לא היו אותה אישה בכלל הם היו שתי נשים שונות לגמרי ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן גימטריה ולשתי נשים היה את השם הזה הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה גימטריה ושתיים מקללים לומר לך שהיו שתיים מקללים ויתכן שזה שנאמר הוצא את המקלל את בא לרבות עוד מקלל והמקלל המצרי השני(הבן של אשתו של שלומית בת דברי אשתו של בן בנו של דן) כנראה קלל בצנעא ולא בפרהסיא כמו הבן של שלומית בת דברי אשתו של דתן וזה שהוא קלל בצנעא כנראה זה בגלל שמשורשו הוא מר כמו שנאמר בפרקי דרבי אליעזר והכל הולך אחר הזרע אם מתוק מתוק ואם מר מר ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו גימטריה עם הכולל שני יהודים מצריים שהיו מקללים את השם המפורש מהגימטריה הזאת לומדים שהיו שני יהודים מצריים(הבן של שלומית בת דברי אשתו של דתן ושלומית בת דברי אשתו של בן בנו של דן)שקיללו את השם המפורש ונאמר במדרש ספרא איש איש לרבות את הגוים שאף הם מצווים על ברכת השם אפשר לומר גם שמה שנאמר איש איש לרבות עוד יהודי שקלל אבל הוא קלל בצנעא ולא בפרהסיא(וזה בנה של שלומית בת דברי אשתו של בן בנו של דן)

רבני בית ההוראה

יותר נראה שהמדרשים חלוקים, קשה מאוד לומר שהיו שתים באותו מקרה שבאו נוגשי פרעה והבעל יצא וכן'. היו צריכים לפרש שהיו שני מקרים כאלה ולא ראינו שציינו זאת. ועוד שכתוב במדרש (מדרש רבה פרשת אמור והביאו רש"י) שלא נמצא בהם אחד פרוץ בערוה רק אחת ופירסמה הכתוב. (וע"ע בעץ יוסף על מדרש רבה פרשת ויקהל פמ"ח אות ב' בד"ה למטה דן שלא מצאנו שלומית בת דברי אחרת) ובפרט שאף בלי זה צריך לומר שהמדרשים חלוקים שהרי רבי יוסי שם (בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ח) אומר שהיו המצרים מטמאים את ישראל ואת נשיהם, ולפי מדרש רבה הנ"ל הייתה אחת ופירסמה הכתוב (וכבר העירו בזה בביאור הרד"ל ובפירוש פר אחד על פרקי דרבי אליעזר שם)

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן