Menu
שאל את הרב
print
אא

יבאר לנו כמה ספקות בענין טומאת מצורע וטהרתו בזמן הזה.
כי מקרה הוא בשכונתנו באחד אשר לו "נתקים" בראשו מזה כמה שנים ולא נרפא מהם, והיו לפנינו דברי הרמב"ם בפירוש המשנה וביד החזקה שטומאת מצורע וטהרתו נוהגת בזמן הזה. וכיון שכתב החינוך וכל מי שנצטרע ולא התנהג על פי התורה הכתובה במצורע, אלא שלקח הדבר בדרך מקרה ולא חש לבוא אל הכהן ולהראותה לו, ביטל עשה זה. ומן הדומה שיהיה ענשו שתדבק בו הצרעת לעולם, ולטובים ייטיב השם וירפא. עד כאן לשונו. חששנו לרפואתו.
ואמת דלא שמענו שנהגו בזה אך לא עלה בידנו טעם ברור להמנהג, והיו לפנינו דברי תפארת ישראל בפתיחתו לנגעים שהציעה תמיהה זו להגאון רבי עקיבא איגר זיע"א, והשיב לו שגם הוא תמה על הדבר ואין לו תירוץ המתקבל על הדעת. ודברי תפא"י שם דאין אנו בקיאין ביחוסי כהונה ואין לסמוך על חזקת כהונה לעבור על כמה לאווין של תגלחת כו', מלבד מה דיש לפלפל בזה הא עדיין לא סגי תינח איש אשה מאי איכא למימר.
ועוד דנמצא גם היום כהנים מיוחסים כמשפחת רפאפורט משפחת טוויל מעלי הכהן ועוד.

מרן ראש הישיבה

התירוץ של כהנים מיוחסים, כן כתב הרדב"ז על הרמב"ם בפרק ז' מהלכות תרומות הלכה ט'. ע"ש. ויותר פשוט שאם יטמאנו הכהן אף אחד לא יוכל לטהר אותו, שצריך קרבנות בבית המקדש, ומוטב שלא להתחיל בקושיא שאי אפשר לתרצה.

שאלת המשך:

שלום רב במחילה מכבוד תורתו דהמקור שהבאתי לעיל הרמב"ם בפיה"מ סוף נגעים וביד החזקה הל' טומאת פ' י"א הל' ו' מבואר דטהרת מצורע נוהגת בזה"ז והוסיף החינוך שמי שלא חש לבא אל הכהן ביטל עשה זה, ומה שטען כבוד תורתו שצריך קרבנות בבית המקדש, מבואר בר"מ הנ"ל בפ' המשניות שזו לא סיבה לעכב הטהרה וכמו שדימה הר"מ לדין יולדת.

מרן ראש הישיבה

אין לי תשובה.
וכי אני גדול מכל הגאונים הנ"ל שלא מצאו תשובה ברורה?

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew