Menu
שאל את הרב
print
אא

אם שרוצה שהילדה שלה שהיא בת אחת עשרה, תפריש חלה, כדין מופלא הסמוך לאיש, האם צריכה להקנות לה את הקמח, שהרי אין שליחות לקטן, או לא צריכה?

הרב רזיאל כהן

  • לדעת הרב מנחת חינוך (מצוה תק”ז) באמת צריך להקנות לה את הקמח (או העיסה), אבלבשו”ת הרב צבי (או”ח ח”ב סי’ א’) העלה שכשם שמופלא הסמוך לאיש רשאי לתרום , כך גם ישנו בתורת שליחות, ויכול לתרום גם עבור אחרים. עש”ב.
  • מכל מקום למעשה לענ”ד לא כדאי ליתן לילדה להפריש (גם אחר הקנאת הבצק), מפני שהגר”א בביאורו (סי’ שלא) סובר דמופלא הסמוך לאיש אינו בר הפרשה. ובדרך אמונה (פ”ד מהלכות תרומות ס”ק נ”א ובה”ל אות קמ”ח) כתב שגם הרמב”ם (ומרן) לא היקלו בזה אלא בדיעבד, שכן מפורש בתשובות הרמב”ם ע”ש.

לכן ימתינו עד גיל 12 ואז ירגילו אותה במצוה זו.

שאלת המשך: הפרשת חלה בקטן מופלא

קצת משמע מדברי כבודו שתלוי אם יש לקטן שליחות, אך לכאורה בהלכות חלה משמע שסגי שנתינת רשות, כמו בדין משרתת או כלך אצל יפות ועוד...

הרב רזיאל כהן

כל הדין שמועיל שליחות למצוות למדנו מהפרשת תרומה (שנאמרבה “כן תרימו גם אתם” לרבות שלוחכם). ובלי מינוי זה – אין להפריש.

ומה שמשמע שמועילה תרומה גם בסתמא (בסוגיא דאמר לו בעה”ב כלך לך אצל יפות) – מבואר בגמ’ (ב”מ דף כ”ב ע”א) שמדובר דוקא באופן שמינה אותו בעה”ב כשליח.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew