50.00

קנייה מהירה
במלאי

יתר הבז – צדקה לחיים

50.00

כמוהר’’ר נהוראי ג’רמון ובנו רבי חיים זצ’’ל

מק"ט: 882904e7108a קטגוריה:

רבנו נהוראי ג'רמון ובנו רבי חיים זצ''ל – מן קמאי תקיפי מתא מחסיא תונס הבירה, מלפני כמאתים וחמישים שנה.

יתר הבז, מכיל: חידושי מסכתות, כתובות סנהדרין וזבחים (כמעט דף אחר דף), חידושי ש''ס, רמב''ם, וליקוטים. ובסופו, חידושי רמב''ם, מגדולי חכמי תונס, רבנו צמח צרפת ורבנו יצחק לומברוזו זצ''ל.

צדקה לחיים, מכיל: חידושי מסכתות, שבת קידושין וסנהדרין, וחידושים על קצת משניות, רמב''ם, כללים, וליקוטים. ובסופו, חידושי רמב''ם, מגדולי חכמי תונס, הלא הם: רבנו צמח צרפתי ורבנו יצחק לומברוזו זצ''ל.

בתחילת הספרים, נכתבו תולדות רבנו המחבר רבי נהוראי ג'רמון ומשפחתו. ספר זה נדפס לראשונה בליוורנו בשנת התקמ''ז, וכעת יצא לאור (בשנת התשס''ח) במהדורא חדשה בתוספת ציונים רבים, תיקוני טעויות והוספות, בסדר חדש ובאותיות מאירות עיניים.

מומלצים

עוד ספרים בקטגוריה זו

מגדנות נתן

שיטה מקיפה למסכתות בבא מציעא, מכות, שבועות, חולין, וכן ליקוטים על כל הש"ס, חידושים על התורה, ליקוטי שלחן ערוך ורמב"ם, דרשות, ותשובה בחלק חושן משפט. הספר יצא לראשונה בשנת תקל"ג,...
₪ 50 הוספה לעגלהקנייה מהירה

משמרות כהונה – ג’ חלקים (מהדורא רביעית)

חידושים על הש"ס כולו, מכילתא, ספרא, ספרי ומסכתות קטנות. מגודל עמקותו ועיונו, צחות לשונו וקוצר סגנונו, התחבב הספר מאוד על לומדיו, ונקבע כאחד מספרי היסוד ללימוד הגמרא. בהיכלי הישיבות בתוניסיה...
₪ 149 הוספה לעגלהקנייה מהירה