Menu
שאל את הרב
print
אא

בירושלמי כלאים (פרק ט' הלכה ג') מסופר על הכובס שלא הספיד את רבי כראוי, ושמע בת קול שאמרה כל מי שהיה בהספדו של רבי מזומן לחיי העולם הבא, כששמע כך עלה לגג ונפל ואיבד עצמו לדעת, יצאה בת קול ואמרה אף הוא מזומן לחיי העולם הבא. ע"ש. ולכאורה למדנו לא בשמים היא, והדין הוא שהמאבד עצמו אין לו חלק לעולם הבא, א"כ איך יצאה בת קול והודיעה שהוא מזומן לעולם הבא?

הרב שלמה יהונתן מאזוז

יסוד שאלותיך בהנחה שהכובס היה תלמיד חכם ויודע שתורה לא בשמים היא, ודין המאבד עצמו לדעת. אך מסתבר שהוא היה יהודי פשוט שמרוב צער שלא זכה להיות בהספד, איבד עצמו לכפר על עוונו. ואם כי ודאי לא טוב עשה, ואם היה שואל היו מורים לו לאיסור, אך מכיוון שטעה בדבר זה וחשב שהדבר מותר, לא נחשב "לדעת", ויש לו חלק לעולם הבא.

שאלת המשך:

צריך עיון כי המפרשים בכתובות קג: (בן יהוידע ועוד) כתבו שההוא כובס היה תלמיד חכם ובעל תורה.

הרב שלמה יהונתן מאזוז

כבר נודע שבענינים שאין בהם נפק"מ להלכה מותר לכתוב ולחדש גם שלא כמ"ש המפז"ל, והנה הרב בן יהיודע ז"ל שציינת כתב "וידוע שאותו כובס היה חכם גדול ובעל תורה כנזכר בגמ' עכ"ל. ובעניי ל"מ בגמ' כלום, רק ראיתי שבספר דף על הדף ציין שמהרש"א בח"א נדרים (מ"א ע"א) כתב שאותו כובס הנזכר שם שהחזיר לרבי ששה אופנים בהלכה שנשכחו ממנו בחוליו, הוא אותו כובס דהכא. ע"ש וכן ראיתי בשטמ"ק בשם הרא"ם ונראה שלזה כיון הגרי"ח , ומאידך ראיתי להחת"ס בחי' שכתב שאולי אותו כובס הוא הכובס המוזכר בריש ב"ב שהטיל עליו רבי לשלם דמי הכלילא של המלך אחר שפטר כל הת"ח וכל שאר ע"ה ברחו , ע"ש  נראה דמש"ל כונתי בס"ד ושו"ר שהפוסקים האריכו למעניתם ליישב מעשה הכובס דידן איש לדרכו פנה וכ"ז קמחא טחינא.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן