Menu
שאל את הרב
print
אא

בשיעור במוצ"ש פרשת מטות עמד מרן פה"ד נר"ו על ברכת תפלה של ראש. למה לא התייחס בשיעורו לדברי הגר"א שמאד קרובים לחלק מדבריו (רק בשו"ת בית נאמן סי' א ריש עמ' ד הוזכר בהבלעה, ולא מובן מקומו), וגם מתרץ בטטו"ד את הקושיא ממסכת ברכות, ששם מונה את כל טופסי הברכות שיכול שיזדמן לברך אותן, ושכן מוכרח לשיטת התוס' והרא"ש שאם לא נהנה לא נתחייב בהן, ועוד הביא שם תוספתא וזוהר וירושלמי כשיטת רש"י. (אלא שהוא תולה את זה בשינויי גירסאות שלא מצאנו). ולאחר העיון נלע"ד תרוץ למה שמרן פה"ד נר"ו הקשה ממסכת ברכות שמונה בסתם שתי ברכות וממה שלא מתרץ "התם בשח", והוא ע"פ רש"י (מנחות לו. ד"ה שח בין תפלה לתפלה, וכ"כ בתוס' ד"ה עבירה) שלכתחילה שח ומברך, וא"כ בברכות מונה שתיים כי מסתמא הוא שח ומברך, וכן לא תירץ "התם בשח" שהרי החידוש הוא שאם לא שח אינו מברך, ולפ"ז המקשן במנחות עשה כדין, שהיה רגיל לשוח ולברך על תש"ר, והכל ניחא. ועל מ"ש שאפשר לענות לאשכנזי שעושה ע"פ רבותיו, נפשי לשאול הגיעה האם בני מקומם וזמנם של הרא"ש ומהר"ם בן חביב שבירכו על פי דעתם דעת עליון היו יכולים לענות? ומה הדין אם ת"ח ספרדי היום יברך ע"פ הבנתו?

הרב יעקב כהן

התירוץ ע"פ רש"י יפה מאוד, אבל לא קיי"ל הכי. 
מי שעושה ע"פ רבותיו אפשר לענות על ברכתו אבל א"א שכיום ת"ח ספרדי יברך ע"פ הבנתו נגש דעת מרן, ואחד ממ"ח קנינים שהתורה נקנת בהם הוא המכיר את מקומו ודי בזה 

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew