250.00

קנייה מהירה
במלאי

יריעות שלמה – ד’ חלקים

250.00

הרה"ג רבי שלמה מועלם שליט"א

מק"ט: ca92dba848b8 קטגוריה:

מהספרים השימושיים ביותר אצל סופרי הסת"ם. כולל פסקי דינים בהלכות ספר תורה, תפלין ומזוזות, עם משא ומתן בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים עד אחרוני זמנינו. בספר, משובצות תשובות רבות שענה מרן ראש הישיבה שליט"א לרב המחבר ולזולתו בענייני סת"ם. תוכן החלקים: חלק א' – הלכות כתיבת סת"ם. ובסופו, צורת האותיות מכתב ספרדי על פי גדולי האחרונים ועל פי כתבי יד קדמונים, עם מקורות. וכן מפתחות מפורטים לפי סדר השלחן ערוך והמשנה ברורה. חלקים ב'-ג' – כללים בצורת האותיות. וכן נוסף קונטרס "הגהה כהלכתה", ובו הדרכה למגיהים בבדיקת סת"ם. בסוף כרך ג', מופיעים מפתחות לכל העניינים שנדונו בשני החלקים.
גודל: בינוני 17*25  מק"ט 136

מומלצים

עוד ספרים בקטגוריה זו

קונטרס משנת המגיה

שאלות חזרה בהלכות סת"ם, על ספר יריעות שלמה חלק ב' וג'. גודל: בינוני 17*25 כריכה רכה.  מק"ט 138    
₪ 25 הוספה לעגלהקנייה מהירה