Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

בהמשך לשאלתי בעניין מניין פועלים לא הבנתי את תשובת כבוד הרב הרי בסימן ל' סעיף ג' בשולחן ערוך וכן בהסבר של המשנה ברורה שם כתוב שאדם יוצא לדרך יכול להניח תפילין אפילו קודם עמוד השחר ושיגיע זמנם ימשמש ויברך קרי שאדם צריך לצאת לעבודה הוא יכול להניח תפילין לפני זמנם ורק אחרי 6 דקות מעלות השחר של הישיבה יברך( דעת מרן הרב עובדיה). ובמקרה דנן לפני עלינו לשבח ולומר ק"ש עם שתי פרשיות אזי לא הבנתי לכבודו כותב שיש בעיה עם זה? שנית לגבי תפילה הרי כתבו הפוסקים שאפשר להתפלל מיד עם עמוד השחר כגון פמ"ג ועוד אזי שוב למה אי אפשר לסמוך על דעת הגר"א ועוד פוסקים בעניין עלות השחר(90 דקות/מעלות) ולהתחיל להתפלל מהזמן הזה? כאמור הכל הוא בשעת הדחק

הרב רזיאל כהן

חז"ל אסרו להניח תפילין בלילה, גזירה שמא יישן בהם, ולגבי היוצא לדרך שהקילו, מבואר במשנ"ב (שציין כת"ר) שצריך שיתקיימו שני תנאים כדי להקל:

א. שקשה עליו להניחם בהגיע זמנם מפני הקור וכיוצא (סק"י).

ב. שיוצא לדרך ברגליו, שאין חשש שמא יישן בהם (סקי"ד).

ושתי התנאים הללו אינם מתקיימים במי שמניחם בביהכ"נ מסודר ושוהה שם גם לאחר עה"ש. (וזה מלבד שלדעת הרמב"ם אסור להניחם גם ביוצא לדרך, ולכמה ראשונים התירו רק כשרוצה לשמרם, וכמו שהאריך בזה בבירור הלכה שם סק"ה).

– לגבי הקדמת התפילה כדעת הגר"א, אע"פ שמצינו לפעמים שסומכים על יחיד בשעת הדחק, מ"מ קשה לסמוך עליו כאשר מדובר בספק ברכות (של 19 ברכות), ובקביעות, ונגד דעת הרמבם ומרן. ולענ"ד במקרה כזה עדיף להתפלל ביחיד. ומי לנו גדול ממרן הגרע"י שתמיד השתדל למתוח את החבל לקולא, ולא הקל כדברי כת"ר.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew