Menu
שאל את הרב
print
אא

נצטט כאן מסימן קסח סעיף י"ג שאנו עוסקים בו כעת, ונבקש מכבוד הרב אם יוכל לומר לנו בפירוש: מי כתב את סוגריים מספר 1? ומי כתב את סוגרים מספר 2? המיספור נעשה כמובן על ידינו. לכאורה קשה לומר שמספר 2 נכתב ע"י הרמ"א, כי בסוגריים מספר 3, משמע שהרמ"א פוסק גם כשו"ע שירא שמים יאכל את זה רק בתוך הסעודה, וכמו שכתב המשנ"ב ס"ק פ"א. וזה לא כמו שכתוב בסוגריים 2: ויש חולקין ואומרים דכל שתחלת העיסה עבה אפילו ריככה אחר כך במים ועשאה סופגנין (1 - פירוש עיסה שלשוה ועשאוה כמין ספוג) ובשלה במים או טגנה בשמן מברך עליה המוציא (2 - ונהגו להקל). וירא שמים יצא ידי שניהם ולא יאכל אלא על ידי שיברך על לחם אחר תחלה. (3 - הגה: וכל זה לא מיירי אלא בדאית ביה לאחר אפיה תואר לחם (לשון הטור והפוסקים) אבל אי לית ביה תואר לחם כגון לאקשי"ן שקורין ורומזליך לכולי עלמא אין מברכין עליהם המוציא ולא ג' ברכות דלא מיקרי לחם אבל פשטיד"א וקרעפלי"ך מקרי תואר לחם (מרדכי פרק כל שעה) ואין לאכלם אלא אם כן בירך על שאר הפת תחלה.

הרב רזיאל כהן

הכל הוא מדברי הרמ"א. ומה שעמדת בו, עמד ע"ז הט"ז שם ס"ק י"ט ע"ש מה שתירץ.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew