Loading
Menu

פרשת בהעלותך – קנאה חיובית

בהעלותך את הנרות וגו’ (ח. ב)

 

“למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו”. (רש”י)

 

יש לתמוה: אהרן הכהן שידוע לכולנו כאוהב שלום ורודף שלום ותרן ופשרן, מה ראה לחלישות דעת זו? הלא אפילו בשעה שמינה ה’ את משה אחיו הקטן, הבטיחו ה’ למשה כי לא ידאג שמא יקנא בו אהרן, אלא אדרבא “וראך ושמח בלבו” (שמות ד, יד), ומדוע אם כן כאן קינא לכאורה בנשיאים?

 

ברם, החילוק הוא פשוט: לגבי מינויו של משה למנהיג האומה, שלא שייך שיהיו שני מנהיגים בכתר אחד (עיין רש”י בראשית א, טז), בזה פשוט שאהרן יוותר שמשה יהיה המנהיג על חשבונו. אולם כאן לגבי מינוי הנשיאים, לא קיימת שום הגבלה אם יצרפו אותו ואת שבטו, ולא יבוא זה על חשבון אף אדם, ולכן בזה כן חלשה דעתו – מהסיבה שלא היה עמהם. חשש שמא זה בעוון העגל, וכיון שהיה שמח מכל מצוה ומצוה, היתה לו חלישות הדעת מכך.

 

קנאה כזו – קנאה חיובית היא, שעליה אמרו חז”ל “קנאת סופרים – תרבה חכמה” (בבא בתרא כ”א ע”א).

 

אם תימצי לומר: קנאה שלילית היא כשאדם טוען למה לחברי יש, ואילו קנאת סופרים היא כשאדם טוען למה לי אין.

 

הגאון רבי ברוך מרדכי ליפשיץ זצ”ל (בעל שו”ת “ברית יעקב”), היה חתנו של אחד העשירים הגדולים בוולקוביסק, והיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה בהתמדה רבה. באותו בית המדרש היה לומד בשקידה רבה גם הגאון רבי יצחק אלחנן זצ”ל בצעירותו.

 

מתוך “קנאת סופרים”, התחרו שני אברכים אלו זה בזה בהתמדתם, וכל אחד מהם היה משתדל להשכים לבית המדרש ולהקדים את חברו.

 

בערב יום הכפורים, ביקש רבי ברוך מרדכי מאת חותנתו שתכין לו סעודה קטנה בשביל מוצאי יום כפור, כדי שיוכל למהר ולסעוד את לבו, ולשוב לבית המדרש עוד לפני חבירו רבי יצחק אלחנן. חותנתו מילאה את בקשתו, ותיכף במוצאי יום הכפורים אחרי ההבדלה אכל בזריזות את הסעודה שהוכנה בשבילו, ומיד אץ רץ לבית המדרש.

 

מה גדולה היתה השתוממותו, בראותו את רבי יצחק אלחנן כבר שקוע בלימודו. “האם לא הלכת לטעום דבר מה אחרי התענית?” תמה לאחר מכן בפניו. חייך רבי יצחק אלחנן והשיב: “תיארתי לעצמי שתבקש מאת חמותך שתכין לך מראש סעודה, כדי שתוכל למהר ולחזור לבית המדרש, וגם אני עשיתי כן, אלא שלקחתי עמי את הארוחה לבית המדרש, ולכן הספקתי להקדימך”.

לעוד מאמרים של הרב עובדיה חן
למאמר הבא
למאמר הקודם

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרב עובדיה חן

4
10
267

מאמרים חדשים

החלום שהתגשם

כשהוא רכון על מחברות חידושיו הפזורות על השלחן, ישב ר' משה והתבונן בכתבי ידו. "מתי1 לקריאה
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew