Menu

משאו של מרן שליט"א בכנס הבחירות המרכזי של תנועת "הן" בבני ברק

close
error print mp4file_download file_download
אא

משאו של מרן שליט"א בכנס הבחירות המרכזי של תנועת "הן" בבני ברק

מרן ראש הישיבה

משאו של שר התורה מרן ראש הישיבה שליט"א בכנס הבחירות המרכזי של תנועת "הן" בבני ברק שנערך ביום שלישי י"ד בחשון תשע"ט

מורי ורבותי, כבוד הרבנים, כבוד ראש תנועת יחד. בוודאי שמעתם כאן דברים נפלאים. אני לא אוהב ששרים לי “ימים על ימי מלך”. פעם מישהו הביא בספר שלו תמצית של התשובות שלי, וקרא לספר הזה “מפי המלך”, אמנם עברתי על התשובות אבל לא ידעתי על השם של הספר, ופתאום הוא הפתיע אותי בזה. אני לא אוהב ולא סובל את זה. אם הדבר אמיתי אין הבדל אם אמר אותו מלך או אדם פשוט, ואם הדבר שקר אפילו יאמרו אותו אלף מלכים זה שקר שקר ושקר, זה הכל.

ובכן, תדעו לכם שאין לנו שום דבר נגד תנועת ש”ס, אדרבה התנועה הזאת ייסד אותה מרן הרב עובדיה ע”ה, אבל יש לנו דבר נגד הנציגים שלא ממלאים את חובתם כמו שצריך. לפני שלושים שנה (ליל י”ג בחשון תשמ”ט) נתתי הרצאה ב”סינרמה”, והכל היה מלא אנשים שם (אתם לא זוכרים אבל יש כאלה שזוכרים את זה). היה שם הרב עובדיה ע”ה, ויבדלו לחיים הרב שלום כהן והרב בעדני ואחרים. ולא האמינו שאפשר למצוא בתורה רמזים שאין כמותם בעולם. אני קמתי בבוקר והם באו אלי בהיסח הדעת, למשל בפרשת השבוע לך לך “והיה ברכה” בגימטריא שמו של הרב בדיוק, לא יאומן כי יסופר. אבל הפעם אני לא אשתמש בגימטרייאות אלא בפשטות, כי יש כאלה שלא אוהבים את זה, וגם אני לא אוהב את זה רק לפעמים, אבל זה לא בסדר להשתמש בהם יום יום.

בתורה כתוב “ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שונאי בצע” (שמות י”ח כ”א). יתרו מדריך את משה רבנו לקחת אנשים טובים, “ואתה תחזה מכל העם”. בואו נבדוק את האנשים שלנו מהסוף להתחלה: “שונאי בצע” – זה שונאים את  הממון שלא כדין. אתם חושבים שהנציגים של ש”ס שונאי בצע? לא נראה לי שהם כאלה. בואו אגיד לכם, בשנת תשמ”ט הם קיבלו ששה מנדטים, והם חשבו רק על ארבעה מנדטים כמו שהיה לפני כן, אבל אני הלכתי לישון באותו לילה, והנה בשעה רבע לאחת הטלפון מצלצל בבית, ואחד הנציגים שהיה החמישי אומר לי: אין בפי מלים להודות לך, שאלתי אותו: על מה? ענה לי: כבר עברנו את המנדט החמישי ומגיעים לששי. ולא האמין שיגיע לזה. אבל בסוף “הגאון הגדול” הזה קיבל כסף מהרב יצחק פרץ שליט”א (שהיה שר הפנים אז) להעביר לאברכים לקראת פורים, לכל אברך מאתים שקל, והנה עבר פורים ולא קבלו כלום, “עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא קבלנו” (ע”פ ירמיה ח' כ'). מתברר שהוא בלע אותם, “חיל בלע ולא יקיאנו” (ע”פ איוב כ' ט”ו). זה לא נקרא שונאי בצע!

וגם כאשר רוצים לעשות הקצאת קרקעות, יש ג”כ דברים לא כשרים בזה. השבוע בחק לישראל ביום ראשון, קראנו מה שכתב מרן בשלחן ערוך (יו”ד סי' רנ”ז ס”ה) “המחלק צדקה יזהר שלא ירבה לקרובים לו יותר משאר האנשים”. אבל זה לא מתקיים כאן, כי תשע קרקעות הוקצו דוקא למשפחה מסויימת, למה? ככה! כי לדעתם אם אנחנו בראש אז אנחנו נחליט, מי שנכנס לנציגות הוא מחליט! (יש לי נכד מתוק בן שלוש-ארבע, ולפני כמה שנים התווכח עם אמו ואביו שיהיו בריאים, ואמר להם: סבא מחליט… ועד היום זוכרים את המלה הזאת). אבל זה לא נכון, כי אתה שליח של הציבור.

פעם הייתי בתל השומר, ובא רבי אליהו ישי לבקר אותי, והנה היתה שם מישהי שאמרה לו: אתה רבי אליהו ישי? תודה רבה לך. שאל אותה: על מה תודה רבה? אמרה לו: פעם היתה לאמא שלי פיליפינית, וכתבו לה שרוצים לקחת אותה בחזרה ולהביא לה פיליפינית אחרת, וכמה אמרתי להם שהיא כבר התרגלה עם זאת ולא להחליף אותה, אבל לא רצו לשמוע לי, “הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב” (ירמיה ו' י'). פניתי אליך וסידרת לי, אפילו שלא היית בנושא הזה. אתם יודעים מה רבי אליהו ישי השיב לה? אמר לה “זו חובתי” (אני זוכר את זה, אולי הוא שכח…), אתם מבינים מה זה?! צריך לעזור לכל אדם, ולא להסתכל עליו אם הוא חרדי או חילוני, זה לא משנה כלום, אלא כל יהודי ואפילו לא יהודי, אם מבקש משהו שבידך לעזור לו – תעזור.

הגאון הנצי”ב (זה ראשי תיבות הרב נפתלי צבי יהודה ברלין) כתב ספר על התורה “העמק דבר”, ובהקדמה הוא מביא את הגמרא (עבודה זרה כ”ה ע”א): ספר הישר שזה ספר בראשית הוא של אבותינו אברהם יצחק ויעקב, למה? כי הם נקראו ישרים, “תמת נפשי מות ישרים” (במדבר כ”ג י'). למה נקראו ישרים? הוא מסביר שהם היו ישרים עם כולם ואפילו עם הגוים, ומלה שאמרו היתה מלה. אצל אברהם אבינו, כתוב “והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר מים אשר גזלו עבדי אבימלך” (בראשית כ”א כ”ה), ואבימלך אמר לו: “לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום” (שם פסוק כ”ב). מה הפירוש וגם אתה וגם אנכי? אלא פירשו שאבימלך פנה לפיכול שר צבאו, ואמר לו “וגם אתה לא הגדת לי”, ואח”כ אמר לאברהם “וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום”. אברהם אבינו היה תובע מהגוים, כי היו יודעים את היושר שלו. ויצחק אבינו אומר להם “מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאתכם” (שם כ”ו כ”ז), אתה מרגיש את האמת. ואבימלך עם פיכול שר צבאו ואחוזת מרעהו כפו ראשם לפני האמת. כאשר אדם הולך ביושר זה האושר האמיתי. אנחנו אומרים בתפלה “בפי ישרים תתרומם”, ואח”כ אומרים צדיקים וחסידים וקדושים, כי קודם כל יושר. “יושר” פירושו שאתה לא נותן לאחד ומעלים עיניך מכולם, אלא נותן לכולם.

פעם היה לנו הרב משה לוי ע”ה, שהיה למדן גדול יותר מכל חכמי הדור, עם אחריות מלאה. ומרוב קנאה שמקנאים בו טפלו עליו עלילות ודיברו עליו שקר. אבל הקב”ה משלם על הכל. וכי אתם חושבים שהכל הולך בחנם?! אין דבר כזה.

נמשיך הלאה, “אנשי אמת”. אתן לכם הוכחה ברורה שהם לא אנשי אמת, אמרו בשם רבי אריה שלא נוכל לחבר ש”ס עם יחד בבני ברק, כי מרן הרב עובדיה קבע רק ש”ס ואין בלתה, ואי אפשר לעשות ש”ס עם יחד, לכן ש”ס צריכה להיות בודדה. אבל הנה בערים אחרות עשו שס”ג ושס”ד, וכי רק ש”ס ויחד אסור שיהיו ביחד?! אתם יודעים כמה עולה בגימטריא שס”ד? “בני ברק”, אז תקראו לזה שס”ד. ואם תרצו לא תעשו כלום. רבי צמח שיחיה אמר להם: אנחנו מוותרים על השם “יחד”, רק שתהיה נציגות לכל אחד. מי עשה פעם סמינר ספרדי לפני הישיבה? אף אחד לא עשה את זה, “מי הקדימני ואשלם” (איוב מ”א ג'). אתם לא עושים כלום, ואחרי שאנחנו עושים אז אתם אומרים “יש לנו אנשים מכסא רחמים ב”ה”. לא עושים ככה, תהיו אנשים ישרים. וכי זה אנשי אמת? זה לא אנשי אמת!

אח”כ “יראי אלקים”. איפה יראת שמים שלכם?! לבזות את הרב עמאר שליט”א והדברים נשמעים לכולם, מה הדבר הזה?! ואח”כ אומרים “לא ידעתי שהדברים יפורסמו ברבים”, מה התשובה הזאת?! כאילו הדברים נכונים רק שאם היה יודע שיפורסמו לא היה אומר אותם, ממש חזק וברוך… וכי מותר לך לבזות תלמיד חכם?! כתוב בגמרא “המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו” (שבת קי”ט ע”ב). למה אתה עושה את זה? מה עשה לך הרב עמאר? “הוא רוצה להיות ראש מועצת חכמי התורה”, וכי אין לו מה לעשות רק להיות ראש מועצת חכמי התורה?! לא אכפת לו מכלום. מה הבערות הזאת?! למה אתם עושים ככה? מה הוא עשה לך?! בהתחלה באו לרבי אליהו ישי, ואמרו לו: אתה צריך לעשות ברוגז עם הרב עמאר, ואם לא נחרים אותך. הוא בכה מזה. הרב בוטבול שליט”א היה שם, ואמר להם: מה אתם רוצים ממנו?! וכי הרב עמאר מסיונר?! מה יש לכם איתו?! תנו לו לדבר, מה אכפת לכם?! זו טפשות, בערות, סכלות, פתיות, ואוולת. איך אדם עושה ככה?! ואתם תלמידי חכמים תעשו דבר כזה? לא עושים דבר כזה.

ויותר מזה, היום יש לנו רדיו “קול ברמה”, והם עושים הכל לבטל אותו, שולחים הרבה שליחים לרבי צבי עמאר, ואומרים לו: אנחנו נעשה לך “עסקת חייך”, תמכור לנו את רדיו קול ברמה בסכום עתק חמשים מליון דולר (נדמה לי), כדאי לך לעשות את זה. למה? כדי שהרדיו יהיה שלהם. אמר להם: אני לא מוכר את זה, כי הרב עובדיה ע”ה ייסד את הרדיו הזה. המלה “ברמה” בגימטריא שמו של הרב “עבדיה” בלי וא”ו בדיוק. אחד הבנים שליט”א אמר לי: אמרתי לאבא שהמלים “צדיק גדול” עולים כמנין השם שלו “עבדיה”. ואותו דבר גם המלה “ברמה”. וכי נמכור קול ברמה בשביל חמשים מליון דולר?! לא נעשה את זה.

אני לא אכפת לי מתנועת יחד, אני לא פוליטיקאי, אבל אני רוצה שיהיה יושר בעולם, ולא משנה אם זה עם תנועת יחד, ובלי פחד, או מכחד… אבל הם כתבו שיש עשיר גדול בחוץ לארץ, והכוונה שלהם לצבי עמאר בלבד כמובן (השם שלו ראשי תיבות “צריך עיון”, כי צריך לעיין הרבה כדי לדעת את העומק של המחשבה שלו…), והוא מוכן למחוק את החובות של רבי אליהו ישי בתנאי שימשיך להתמודד לבחירות הבאות. אבל לא היו דברים מעולם, כי הוא לא מחק את החובות, ואנחנו מתמודדים עם החובות האלה. ופעמיים עשינו כנס בשביל לשלם את זה, ואני משלם חמש מאות שקל לחודש במשך שנתיים-שלוש (אח”כ הורדתי למאתים שקל חשבתי שהכל בסדר וכנראה לא בדיוק). אלא יש מסתדרים איתם בשבעים או בשמונים אחוז. אבל צבי עמאר משלם את הכל?! כמה כתפים רחבות יש לו?! וכי הוא מלייארדר “ביל גייטס”?! זה לא נכון.

אלא מה הציבור רואה שיש דברים לא בסדר. אחד בא לשים את הבת שלו בכתה א' בבית ספר קרוב לבית, כי איך ילדה בכתה א' תלך למרחקים?! אז הלך למי שמטפל בזה בעירייה, ואמר לו: תשמע, הכל מכור לאשכנזים, אין מקום בשבילך, אתה חייב ללכת למרחקים. אח”כ בא למישהו אחר שעובד בעירייה, וברגע סידר לו את זה. א”כ למה אמרת לו שאין מקום? ככה.

אני לא רוצה לפגוע באחרים. בבחירות הקודמות הביאו לי ספר שכתב מרדכי גילת שמו של הספר “קללת דרעי”, ולא רציתי להסתכל עליו, אמרתי: לא אוסיף שנאה על שנאה. יש דברים שבאנו לתבוע אותם ומגיעים לנו, אבל למה להוסיף עוד דברים אחרים?! אם אמר אמת או אמר שקר לא מענין אותי, זה מוציא שם רע ולשון הרע, לא רוצה להסתכל על הספר הזה, תקח אותו. אבל כאשר הולכים ודופקים ועושים הכל, ועוד אומרים “אנחנו ביקשנו להתאחד עם יחד רק שהם לא רוצים”, מה פתאום?! זו חוצפה שאין למטה ממנה, “יחד עלי יתלחשו כל שונאי” (תהלים מ”א ח'), הם מתלחשים עלינו, אבל זה לא נכון, אנחנו ביקשנו להתאחד אלא שהיו סיבות לזה, יחד לא רצו?! מה פתאום!

אומר לכם חידוש עם גימטריא אחת. אנחנו מצביעים ל”הן” וזו תנועת “יחד”, אם מחברים הן עם יחד זה עולה בגימטריא “עז”, וכתוב “ה' עז לעמו יתן” (תהלים כ”ט י”א), ה' יתן לכם כח, לא להתבייש, לא להתרפס, לא להתנמך, ולא להוריד את הראש. אין דבר כזה בעולם. משה רבנו דיבר עם ישראל, ואמר להם “ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב” (דברים ל' ט”ו), “ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך” (שם פסוק י”ט), ולא אמר ובחרת בחיים שאל”כ אמטיר עליך קללות או שלא אמחול לך. אם משה רבנו יאמר קללות הם בשם ה' וזו סכנה, לא עושים ככה, אלא אמר “ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך”, כדאי לכם לבחור בחיים.

הרב עובדיה ע”ה כאשר עושה בחירות, אומר ככה: אתה תצביע ש”ס, ואחרי מאה ועשרים שנה יגידו לך בכלל המעשים שעשית “בנית מקוה”, ואתה מתפלא: אני בניתי מקוה? אני תפרן! מאיפה יש לי כסף לזה?! ויגידו לך: ביום כ”א בחשון תשמ”ט (זה התאריך שאני זוכר מאז) שמת פתק קטן שכתוב עליו ש”ס, ובזכותך ש”ס בנו מקוה, ולכן יש לך חלק בזה. וכל בחירות הוא אומר את הסיפור הזה. אבל אף פעם לא אמר אני מקלל או לא מוחל על זה. פעם בשנת תשמ”ט, כאשר היה אש מלחמה בין אגודה לדגל,

“מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם. אין כאן לא קללות, לא חרמות, לא מחילות, ולא סליחות, ולא גידופים, ולא כלום. אבל יש כאן יושר ויושר ויושר”. בחירות זה בחירות, תהיה בן חורין ותבחר מה שטוב לך, ולא בחירות שמשפיעים עליך בכח, כי שום דבר לא יבוא בכח.

לעוד וידאו מרן ראש הישיבה
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew