השיעור הבא: איך מתנקים מעוון?

close
error print mp4file_downloadfile_download
אא

השיעור השבועי – מוצאי שבת פרשת נצבים וילך

חוקי בג"ץ נגד הפטור לבחורי הישיבות וחיוב תעודות כשרות מהרבנות. | השבת האחרונה של שנת תשע"ז. | יום פטירת החפץ חיים ע"ה. | דעת מרן בטעם סוגי התרועה. | הכותרת בשלחן ערוך "מנהג הכפרות מנהג שטות הוא". | אמירת סליחות בערב ראש השנה. | מצות "עירובי תבשילין" בערב החג. | הדלקת וכיבוי האש ביום טוב. | לדקדק בתפלה ובפיוטים בימים נוראים. | אכילת הסימנים בליל ראש השנה והמנהגים בזה. | לימוד משניות מסכת ראש השנה. | שמירת השבת בארץ ישראל.
 
 
החזרה בתשובה שיש בזכות המלחמה של בן יהודה שבישראל ידברו בעברית | מלחמת הבג"ץ בבני הישיבות | מדוע בן גוריון נתן פטור לבני הישיבות? | פסיקת הבג"ץ שכל אחד יכול לכתוב על חנותו 'כשר' | חשבון הגר"א לקץ משיח בתש"ט | "ושבת עד ה' אלוקיך" – רמז להקמת המדינה ולמלחמת כיפור.
 
יום ההילולא של החפץ חיים | מדוע החפץ חיים חגג יום הולדת כאשר הגיע לגיל שמונים? | שנאת חנם בדורנו | מדוע עמנואל נשארה חרבה? | סבלנותו הגדולה של החפץ חיים | ההבדל בין גבעה למישור' - קצת סבלנות'.
 
מדוע כשמרן בשלחן ערוך העתיק דברי הרמב"ם לגבי אופן התרועה ודילג מהם 12 מלים? | דין לבישת בגדי צבעונין לאשה שרגילה לראות כתמים | הכותרת שהייתה בשלחן ערוך לדין כפרות 'מנהג הכפורת מנהג שטות' | מי חיבר את הכותרות בשלחן ערוך? | הפסוקים שאומר התרנגול לבעליו שמסובב אותו מעל לראשו | המקור לכך שהכותרות בשלחן ערוך לא יצאו מתחת ידו של מרן | מי זה מהר"י מיינץ ששיבח את חיבור השלחן ערוך? | איך נכון לומר ברכת הלבנה או קידוש לבנה?
 
עשיית עירובי תבשלין בבוקר של ערב החג | סליחות האשכנזים שמתחילים 'במוצאי יום מנוחה קדמנוך תחילה' | דין סליחות בערב ראש השנה שנעשות אחרי הנץ | מתי אוכלים את העירוב? | הדלקת נר נשמה ביום טוב.
 
דקדוק בתפילות הימים נוראים | הפיסוק הנכון 'וקדושים – בכל יום יהללוך סלה' | מדוע בכל פעם שמוזכר בתורה קדושים על בני אדם נכתב בלי וי"ו? | דקדוק בפיוט 'אליך ה' נשאתי עיני' | המשמעות שמשתנה כאשר מחליפים בין מלעיל למלרע | בגלל טעות בביטוי אות אחת בתפלה שיכל את בניו!!! | הכלל שאין לעמוד בניקוד שווא | הנוסח הנכון בקדיש – 'קודם אבונא דבשמיא ואמרו אמן' | הפיסוק הנכון – 'קרע, רוע, גזר-דיננו' | הניקוד הנכון בברכה 'והגיענו לזמן הזה'.
 
הזיתים הרעננים שנמצאו בבאר של הרב זית רענן | אכילת דגים בראש השנה | סדר הסימנים בראש השנה | הראיה שיש מהר"ן לסדר הנכון בסימנים | סגנונו המיוחד של החכם צבי שחיבר יחד את החריפות והפשטות | ביטוי העי"ן והחי"ת כמו שצריך – "קרא בגרון אל תחשוך כשופר הרם קולך" | מדוע הכי טוב להתחיל בקרעא? | 'שתוק שתוק רבי מעתוק, חצי שלי וחצי שלך, מצאתי אותם חמורים ועשיתי להם יום הכיפורים'.
 
לימוד פרקי המשנה של מסכת ראש השנה | משניות עתיקות שנכתבו הרבה לפני רבנו הקדוש | חיבור המשנה | שבעה עשר פרקים של הלכות קידוש החודש להרמב"ם | גזירת הרומאים על קידוש החודש | מדוע בסוף קידוש הלבנה אומרים ג' פעמים 'יצחק'? | סופו של כל מי שנלחם בתורה | מניעת משחקי כדור רגל בשבת | שכרו של ראש הממשלה אם יגרום שישמרו שבת | המסורת שיש למשפחת טוויל מעלי הכהן | שכרו של מי שעוסק בתורה יחד עם גמילות חסדים | שיתוף הילדים בקריאת המשניות | שכר שיחה נאה של ביאליק | לכבד את התורה | מלחמתו של הבג"ץ בתורה |  טעם בחיים על פי התורה.
לעוד וידאו ממרן ראש הישיבה

מרן ראש הישיבה

3.5K
2.1K
46

הנבחרים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0