featured_play_listnotifications_noneprintwatch_laterfavorite
אא

הלכות תענית ציבור

מה ההבדל בין 'צום' לבין 'תענית'? | דין מי ששכח ואכל ככותבת באחד מארבע צומות? | האם יש חיוב בבדיקת צומת הגידים? | מלכותו של אחאב בכל העולם כולו | איך יתכן שגם מי שאוכל ושותה יכול לומר עננו? | מנהג חו"ל לקרוא הפטרת 'שובה ישראל' במנחה של ד' תעניות.       הלכות תענית ציבור מספר חזון עובדיה | באיזה גיל חיבר הרז"ה את ספרו? | סמיכה להלכה על שו"ת מן השמים | אמירת עננו בערבית של ליל התענית של י"ז בתמוז | יחיד שטעה ואחר שאמר עננו חתם העונה לעמו ישראל בעת צרה מה דינו? |  מה ההבדל בין רופא חולי עמו ישראל לבין רופא כל בשר ומפליא לעשות? | הסגנון המגומגם שיש בתפילת עננו |  דין מי ששכח ואכל ככותבת באחד מארבע צומות? | מה ההבדל בין 'צום' לבין 'תענית'? | האם יש חיוב בבדיקת צומת הגידים? | סמיכה על בדיקת מדגם בצומת הגידים | חומרות שגוררות קולות | מלכותו של אחאב בכל העולם כולו | עונשו של אריק שרון על עקירת יהודים מנחלת אבותם | פירוש המילה 'צום' | אמירת עננו לחולה שלא צם בתענית | איך יתכן שגם מי שאוכל ושותה יכול לומר עננו? | מדוע ש"ץ אומר עננו בין גואל לרפאנו? | מה יעשו בתפלה כשאין עשרה מתענים? | קריאת ויחל | מה עושים כאשר בשעת מכירת העליות לא היה כהן ומכרו את העלייה ולאחר זמן מועט הגיע כהן? | דרך הפסיקה | מה הדין אם רק באמצע התפלה הגיעו רוב מתענים? | מנהג חו"ל לקרוא הפטרת 'שובה ישראל' במנחה של ד' תעניות | דין שליח ציבור שאינו מתענה | 'אין יותר טוב מלומר את האמת' | דין ש"ץ ששכח לומר עננו | אמירת עננו אחר שקיעת החמה | כמה הוא שיעור מיל? | שיעור מיל לשיטת הרמב"ם | זמן בין השמשות | עשיית חתונה מאחרי ל"ג לעומר עד שבועות | המנהג הנכון לתלמידים ספרדים שלומדים בישיבה אשכנזית | עשיית ברכת כהנים במנחה של התענית.
מה ההבדל בין 'צום' לבין 'תענית'? | דין מי ששכח ואכל ככותבת באחד מארבע צומות? | האם יש חיוב בבדיקת צומת הגידים? | מלכותו של אחאב בכל העולם כולו | איך יתכן שגם מי שאוכל ושותה יכול לומר עננו? | מנהג חו"ל לקרוא הפטרת 'שובה ישראל' במנחה של ד' תעניות.       הלכות תענית ציבור מספר חזון עובדיה | באיזה גיל חיבר הרז"ה את ספרו? | סמיכה להלכה על שו"ת מן השמים | אמירת עננו בערבית של ליל התענית של י"ז בתמוז | יחיד שטעה ואחר שאמר עננו חתם העונה לעמו ישראל בעת צרה מה דינו? |  מה ההבדל בין רופא חולי עמו ישראל לבין רופא כל בשר ומפליא לעשות? | הסגנון המגומגם שיש בתפילת עננו |  דין מי ששכח ואכל ככותבת באחד מארבע צומות? | מה ההבדל בין 'צום' לבין 'תענית'? | האם יש חיוב בבדיקת צומת הגידים? | סמיכה על בדיקת מדגם בצומת הגידים | חומרות שגוררות קולות | מלכותו של אחאב בכל העולם כולו | עונשו של אריק שרון על עקירת יהודים מנחלת אבותם | פירוש המילה 'צום' | אמירת עננו לחולה שלא צם בתענית | איך יתכן שגם מי שאוכל ושותה יכול לומר עננו? | מדוע ש"ץ אומר עננו בין גואל לרפאנו? | מה יעשו בתפלה כשאין עשרה מתענים? | קריאת ויחל | מה עושים כאשר בשעת מכירת העליות לא היה כהן ומכרו את העלייה ולאחר זמן מועט הגיע כהן? | דרך הפסיקה | מה הדין אם רק באמצע התפלה הגיעו רוב מתענים? | מנהג חו"ל לקרוא הפטרת 'שובה ישראל' במנחה של ד' תעניות | דין שליח ציבור שאינו מתענה | 'אין יותר טוב מלומר את האמת' | דין ש"ץ ששכח לומר עננו | אמירת עננו אחר שקיעת החמה | כמה הוא שיעור מיל? | שיעור מיל לשיטת הרמב"ם | זמן בין השמשות | עשיית חתונה מאחרי ל"ג לעומר עד שבועות | המנהג הנכון לתלמידים ספרדים שלומדים בישיבה אשכנזית | עשיית ברכת כהנים במנחה של התענית.

מרן ראש הישיבה

3.5K
1.5K
38

הנבחרים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0