השיעור הבא: פרק א’ משנה ב’ (1) - פרקי אבות

close
error print mp4file_downloadfile_download
אא

השיעור השבועי מארה"ב – מוצאי שבת פרשת שלח

איך יכול להיות שלעתיד לבוא בתי כנסיות שבחו"ל יעברו לארץ ישראל? | דרך הלימוד הנכונה | דוגמאות לחידושים גדולים הנלמדים מדקדוק ברש"י | מתי הלוואה ברבית מותרת לצורך הוצאות שבת? | איך עושים התר עסקא? | המקור שיש למכירת חמץ | רשות הרבים בזמן הזה | פתיחת פקק של בקבוק בשבת | סימן לביאת המשיח בקרוב.
 
 
 
איך יכול להיות שלעתיד לבוא בתי כנסיות שבחו"ל יעברו לארץ ישראל? | פירוש הגמרא 'קיפל הקב"ה את כל ארץ ישראל תחת מראשותיו של יעקב אבינו' | המסורת של אלפיים שנה שיש לקהילת ארם צובא | קריאת המילה שרשים | שורש 'רמום' | חשיבותה של ישיבת ליקווד | נס הצלתה של ישיבת מיר | חשיבות הלימוד בריכוז ברווח ולא בצער | הוויכוח שהיה לפני 250 שנה בין הגאון יעב"ץ לרבי יהונתן אייבשיץ | דרך הלימוד הנכונה בישרות | החכמה הגדולה שיש בלימוד כל אות ברש"י | פירוש רש"י על הגמרא בברכות דף ח' 'מתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין שנאמר "הן אל כביר ולא ימאס"' | מקומת שיש וי"ו יתירה במקרא | פירוש רש"י על הגמרא בברכות דף ל"ג ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק וכו' | ניסו של רבי יהודה בן עטר שנפל לגוב של אריות | זכותה של תפלה | סגולה לריפוי מחלת הצהבת על ידי יונים | סיפור מחלתו בכבד של רבי דניאל משיח שליט"א | פירוש "ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם" | תשובה ותפלה תצלנה ממוות | פעם יחידה בהיסטוריה הרפואית שכבד שכמעט נגמר חזר לפעול מעצמו | עד כמה צריך שישאר כבד בבהמה בשביל שלא תהיה טריפה? | שתי חידושים בפשט מהאר"י.
 
מתי הלוואה ברבית מותרת לצורך הוצאות שבת? | הלוואה ברבית לגוי | הלוואה ברבית דרבנן לצורך הוצאות שבת | יריד ארבע ארצות שהיה בעבר עד זמן של פטירת הבעש"ט | איך עושים התר עסקא? | הלוואה בהיתר עיסקא לצורך הוצאות הבית | הזהירות הגדולה שצריך להיזהר ממינוס בבנק | המקור שיש למכירת חמץ | כל מיני עצות שהגוי לא יגנוב את החמץ שמוכרים לו | הטעויות שהיו במכירת חמץ | פתרון הבעיות על ידי מכירת חמץ ברבנות | נתינת המפתח לרב | מותר להשאיר בימי הפסח חמץ בבית ולמכרו לגוי? | באיזו דרך ניתן להתיר את כל הנדרים? | להקנות מטלטלים בקניין אגב קרקע | עשיית קנין אגב על ידי ארבע אמות שיש לכל יהודי בארץ ישראל | איך כותבים 'קניין סודר' או 'קניין אגב סודר'? | להשתדל תמיד לצאת ידי חובה אליבא דכולי עלמא | עשיית פתוחות וסתומות אליבא דכולי עלמא | מדוע אומרים 'המוציא לחם מן הארץ' ולא 'מוציא לחם' שזה אליבא דכולי עלמא? | זהירות מלבלוע אותיות בתפלה | פתיחת קופסאות שימורים בשבת | פתיחת פקק של בקבוק בשבת | ארבעה היסודות שיש לכל דבר בעולם שסימנם חפצת | בזמן הזה יש רשות הרבים? | תשובת מרן באבקת רוכל שמשמע ממנה שיש רשות הרבים בזמן הזה | הבעיה בעשיית עירוב במנהטן | הבעיה שהיתה לרב מרדכי אליהו להתמנות לראשון לציון | עשיית התכלת בזמן הזה סימן לביאת המשיח | ביקורו של טרמאפ בכותל המערבי.  
לעוד וידאו ממרן ראש הישיבה

מרן ראש הישיבה

3.5K
2.1K
46

הנבחרים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0